Τοπικά προϊόντα με πιστοποίηση προωθεί η περιφέρεια Θεσσαλίας

Νέα δράση για την πιστοποίηση αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων θα αναπτύξει το επόμενο διάστημα η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Τη δράση, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος με τον γενικό τίτλο «Δράσεις προώθησης τοπικών Προϊόντων της Θεσσαλίας». παρουσίασε ο Περιφερειάρχης κ. Κώστας Αγοραστός, εξηγώντας καταρχάς ότι χρηματοδοτείται από την περιφέρεια με το ποσό των 140.000 ευρώ.

«Διαγνώσαμε ότι υπήρχε ένα ποιοτικό κενό» τόνισε ο Περιφερειάρχης. «Πάρα πολλοί φορείς  είχαν τη διάθεση και προσπαθούσαν να πιστοποιήσουν τα προϊόντα τους αλλά δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα και έλειπε ο κατάλληλος συντονισμός… Αυτή τη στιγμή έχουμε 24 πιστοποιημένα αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα είτε Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης είτε Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης. Αισιοδοξούμε να αυξήσουμε τις πιστοποιήσεις των  ποιοτικών προϊόντων και προωθούμε τρεις κατηγορίες τα ΕΠΙΠ (Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα), ΠΟΠ/ΠΓΕ Φυτικής Παραγωγής (Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης) και ΠΟΠ/ΠΓΕ Ζωικής Παραγωγής (Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης). Αυτές είναι οι τρεις κατηγορίες που έχουν και τη μεγαλύτερη αξία στην πραγματική εμπορική αγορά. Είμαστε έτοιμοι να επιδοτήσουμε τα σχήματα που θα καταθέσουν σοβαρές και υπεύθυνες προτάσεις. Αυτό το κάνουμε για να μπορέσουν τα προϊόντα μας να πάρουν την προστιθέμενη αξία που αξίζουν και οι παραγωγοί να αυξήσουν το εισόδημά τους. Θέλουμε να βγάλουμε τη Θεσσαλία μπροστά μέσω των ποιοτικών της προϊόντων και να αναδείξουμε την βιοποικιλότητα των περιοχών μας. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι μια μία από τις 30 συνολικά ευρωπαϊκές περιφέρειες. που συμμετέχουν στο Δίκτυο AREPO, το οποίο έχει ως κύριο αντικείμενο την προώθηση και προστασία των προϊόντων ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΙΠ)» πρόσθεσε ο Περιφερειάρχης.

Το νέο πρόγραμμα

Tο ποσό επιχορήγησης, το οποίο αφορά σε επιλέξιμες πραγματικές δαπάνες, ορίζεται σε:

Έως 4.000 €, για τη σύνταξη τεχνικών φακέλων για πιστοποίηση νέων παραδοσιακών τοπικών προϊόντων με κατοχύρωση σήμανσης ποιότητας ΕΠΙΠ (Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα).

Έως 7.000 €, για ΠΟΠ/ΠΓΕ Φυτικής Παραγωγής (Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης).

Έως 12.000 €, για ΠΟΠ/ΠΓΕ Ζωικής Παραγωγής (Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης).

Για το ύψος της επιχορήγησης σε κάθε δράση θα ληφθούν υπόψη τα συγκριτικά, ιστορικά κόστη της αγοράς. Η επιχορήγηση αφορά στη διαδικασία σύνταξης, υποβολής και τεκμηρίωσης τεχνικών φακέλων από τους δικαιούχους φορείς, για πιστοποίηση νέων παραδοσιακών τοπικών προϊόντων με κατοχύρωση σημάνσεων ποιότητας ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ.

Σκοποί του έργου είναι:

Η ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς του κάθε τόπου.

Η ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.

Η σύνδεση των προϊόντων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους με τη βιοποικιλότητα, τον παραδοσιακό τρόπο παραγωγής και μεταποίησης, τον πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμα της παραγωγής των τοπικών κοινωνιών.

Η ενίσχυση ορεινών, ημιορεινών και μειονεκτικών περιοχών.

Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας της κάθε περιοχής.

Η παραγωγική και κοινωνική ανασυγκρότηση των τοπικών κοινωνιών της Θεσσαλίας.

Μέχρι στιγμής έχουν πιστοποιηθεί στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ 24 προϊόντα, που αφορούν φρούτα, ελιές, τυριά, προϊόντα κρέατος και κρασιά. Επιπρόσθετα η Περιφέρεια είναι μία από τις 30 συνολικά ευρωπαϊκές περιφέρειες. που συμμετέχουν στο Δίκτυο AREPO, το οποίο έχει ως κύριο αντικείμενο την προώθηση και προστασία των προϊόντων ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΙΠ). Μέσω του Δικτύου AREPO, με την Ομάδα της Περιφέρειας, που έχει συσταθεί, συμμετέχουμε στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα σε θέματα ποιότητας και περιβάλλοντος, στην προάσπιση και στην ενίσχυση των τοπικών μας Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης καθώς και στην προώθηση της διεθνούς αναγνώρισής τους.

Πηγή: ertnews.gr