O Χριστόδουλος Τοψίδης είναι υποψήφιος Περιφερειάρχης Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης με το συνδυασμό «Περιφερειακή Σύνθεση»

Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης είναι μία ευλογημένη περιφέρεια στον τομέα της γεωργίας, καθώς αφενός μεν είναι προικισμένη από τη φύση με εξαιρετικά σημαντικούς φυσικούς πόρους (εδαφικούς, υδατικούς, χωρικούς, μορφολογικούς, κλιματικούς κ.ά.) και αφετέρου με το ανθρώπινο δυναμικό της. Οι ίδιοι οι παραγωγοί, οι γεωπόνοι και το υπόλοιπο επιστημονικό προσωπικό, οι συνεταιρισμοί, αλλά και οι επιχειρηματίες (κυρίως οι εξαγωγείς), κατάφεραν να διαμορφώσουν ένα σημαντικό παραγωγικό πλαίσιο προϊόντων, που χαρακτηρίζονται από υψηλά επίπεδα ποιότητας.

Πολλά και σημαντικά προϊόντα της περιφέρειάς μας πιστοποιούνται και εξάγονται σε πολλές ξένες χώρες. Ταυτόχρονα, όμως, είναι κρίμα που η περιφέρεια ΑΜ-Θ, σαν αυτοδιοικητικός θεσμός, είναι απούσα από την προσπάθεια αυτή και περιορίζεται, απλώς, σε μία υπηρεσιακή διεκπεραίωση των εγκυκλίων και των προγραμμάτων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, χωρίς όραμα, χωρίς σχέδιο. Είναι καιρός, λοιπόν, κερδίζοντας τις επόμενες περιφερειακές εκλογές, να συγκρουστούμε με την αδράνεια και να κάνουμε την περιφέρειά μας σύμμαχο του γεωργού και του κτηνοτρόφου.

Για να επιτευχθεί αυτό, η ΠΑΜ-Θ πρέπει να αποκτήσει έναν σχεδιασμό για τον γεωργικό και κτηνοτροφικό, αλλά και για τον αγροτικό και διατροφικό της κόσμο. Έναν σχεδιασμό που θα βασίζεται όχι μόνο στις απόψεις της παράταξής μας ως διοίκηση, αλλά έναν σχεδιασμό που θα στηρίζεται στη συναντίληψη και στη σύνθεση των απόψεων όλων των εμπλεκόμενων φορέων (γεωργών και κτηνοτρόφων και σε άλλα πλαίσια και αλιέων, μεταποιητών, εξαγωγέων, επιχειρηματιών, επιστημόνων, συνεργατικών σχημάτων – συνεταιρισμών & Ομάδων Παραγωγών).

Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να αξιοποιηθούν όλοι οι διαθέσιμοι ελληνικοί και –κυρίως– ευρωπαϊκοί πόροι, για να χρηματοδοτηθούν δράσεις και προσπάθειες.

Θα πρέπει, επίσης, να μελετηθούν οι επιπτώσεις της εφαρμογής και των αναθεωρήσεων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (εννοείται και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, στην περίπτωση της αλιείας).

Θα πρέπει να στηριχθεί ο τομέας της διάθεσης των προϊόντων. Δεν έχει νόημα να παράγεις, αν δεν αντιλαμβάνεσαι τις απαιτήσεις των καταναλωτών, αν δεν εντοπίζεις έγκαιρα και δεν αξιοποιείς τις αλλαγές και τις διαφοροποιήσεις των προτιμήσεών τους.

Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα, ώστε να δρομολογηθούν οι αναγκαίες υποδομές και ιδιαίτερα οι εγγειοβελτιωτικές, οι οποίες θα εξασφαλίζουν την παραγωγική διαδικασία, πετυχαίνοντας ταυτόχρονα οικονομία στους φυσικούς πόρους, χωρίς να παραβλέπεται η εξελισσόμενη κλιματική αλλαγή.

Ομοίως, θα πρέπει να αξιοποιηθούν αφενός η γεωθερμία και οι υπόλοιπες ήπιες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αφετέρου να αξιοποιηθεί η εισαγωγή καινοτομίας, τόσο στον τομέα της παραγωγής, όσο και της διάθεσης.

Τέλος, θα πρέπει η διοίκηση της περιφέρειας να διεκδικήσει απέναντι στο κάθε αρμόδιο υπουργείο και στην κυβέρνηση τις αποζημιώσεις (όταν παρίσταται λόγος), την απλοποίηση της νομοθεσίας, τον περιορισμό της φορολογίας, ώστε να υπάρχει η στοιχειώδης ρευστότητα στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, αλλά και στις σχετικές επιχειρήσεις, στις χρηματοδοτήσεις, στις προθεσμίες κ.ο.κ.

Με απλά λόγια, η παράταξή μας, ως η αυριανή διοίκηση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, σκοπεύει να κάνει ακριβώς το αντίθετο από ό,τι πράττει η σημερινή, απερχόμενη διοίκηση, και να αντικαταστήσει την αφασία με τον σχεδιασμό και το πρόγραμμα, τη μακαριότητα με το σφιχτό χρονοδιάγραμμα, την ασυδοσία με την αξιολόγηση των προσπαθειών.

Ναι, πιστεύουμε ότι η γεωργία και η κτηνοτροφία, ο αγροτικός και ο αγροδιατροφικός τομέας της περιφέρειάς μας έχουν μέλλον. Στο μέλλον αυτό, η νέα διοίκηση θα είναι ο σύμμαχος των γεωργών και των κτηνοτρόφων.