Τουρκία: Μετά τους καταστροφικούς σεισμούς, αντιμέτωπη και με την κλιματική αλλαγή

Ετοιμάζεται πενταετές σχέδιο διαχείρισης κρίσεων για την καταπολέμηση της γεωργικής ξηρασίας σε πληγείσες ή απειλούμενες περιοχές

Eνα πενταετές σχέδιο διαχείρισης κρίσεων για την καταπολέμηση της γεωργικής ξηρασίας σε πληγείσες ή απειλούμενες περιοχές ετοιμάζει το υπουργείο Γεωργίας και Δασών της Τουρκίας. Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, όπου οι καταστροφικοί σεισμοί έχουν αφήσει το σαρωτικό αποτύπωμά τους, η κλιματική αλλαγή αποτελεί ακόμα ένα φορτίο που ταλανίζει τη γειτονική χώρα.

Η τουρκική «Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση της Γεωργικής Ξηρασίας για την Περίοδο 2023-2027» στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του κοινού αναφορικά με τη γεωργική ξηρασία, τον σχεδιασμό βιώσιμης γεωργικής χρήσης νερού, τη λήψη των απαραίτητων μέτρων σε περιόδους ξηρασίας και την εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων σε περιόδους κρίσης, φιλοδοξώντας να επιτύχει την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της ξηρασίας.

Όπως γράφει η τουρκική εφημερίδα Daily Sabah, το σχέδιο διαχείρισης κρίσεων θα ενεργοποιείται βάσει δελτίων πρόβλεψης των γεωργικών ξηρασιών, παρακολουθώντας σε περιφερειακή βάση δεδομένα βροχοπτώσεων, εδαφικής υγρασίας, παρατήρησης υπόγειων και επιφανειακών υδάτων.

Όταν μια περιοχή πλήττεται από έντονη ξηρασία, αμέσως θα δρομολογούνται λήψεις αποφάσεων για την αντιμετώπισή της μέσα από πρακτικές διαχείρισης κρίσεων. Επιπλέον, θα εκπονηθούν «Επαρχιακά Σχέδια Δράσης για την Ξηρασία» σύμφωνα με τη δυναμική και τις ειδικές απαιτήσεις κάθε επαρχίας.

Το σχέδιο προβλέπει, επίσης, ότι τα υπάρχοντα συστήματα άρδευσης θα μετατραπούν σε κλειστά συστήματα εξοικονόμησης νερού, ενώ άλλα συστήματα άρδευσης θα συντηρηθούν και θα επισκευαστούν. Τα δίκτυα που βρίσκονται υπό σχεδιασμό ή υπό κατασκευή θα σχεδιαστούν ως «κλειστά δίκτυα άρδευσης» για τη μείωση της απώλειας νερού και την αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους.

Επιπλέον, θα δημιουργηθεί ένα «σύστημα πρόβλεψης και παρακολούθησης των γεωργικών αποδόσεων», ούτως ώστε να συμβάλει στην πρόληψη και στη διαχείριση των κρίσεων ξηρασίας, πέρα από την προετοιμασία της διαχείρισης των λεκανών απορροής και τα σχέδια δράσης κατά τις ξηρές περιόδους.

Η δυνητική χωρητικότητα των εγκαταστάσεων αποθήκευσης νερού (σ.σ. τεχνητές λίμνες-φράγματα) της χώρας θα αυξηθεί, ενώ θα ληφθούν μέτρα για τη συλλογή των λυμάτων για επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση στον αγροτικό και βιομηχανικό τομέα. Επίσης, οι γεωτρήσεις υπόγειων υδάτων θα χαρτογραφούνται και θα παρακολουθούνται περιοδικά και οι αγρότες θα εκπαιδεύονται αντίστοιχα.

Θα διασφαλιστεί ακόμη ότι ο ρυθμός ροής που κατανέμεται σε όλες τις γεωτρήσεις υπόγειων υδάτων που διανοίγονται για αστικό, βιομηχανικό και γεωργικό/κτηνοτροφικό σκοπό θα καταμετριέται και θα παρακολουθείται μέσω της εγκατάστασης μετρητή. Επίσης, θα σχεδιαστεί η μεταφορά νερού μεταξύ λεκανών, προκειμένου να υλοποιείται όποτε αυτό είναι αναγκαίο.

Τέλος, θα καθοριστούν τα κατάλληλα πρότυπα χρήσης γης, λαμβάνοντας υπόψη την ποιότητα του εδάφους, της γης και άλλα χαρακτηριστικά.