Τουρκικό έδαφος για ελληνικά γουνοδέρματα

Απευθύνονται κυρίως στην αγορά της Κωνσταντινούπολης, της Αττάλειας και της Σμύρνης

Τουρκικό έδαφος για ελληνικά γουνοδέρματα
Στην τουρκική αγορά γούνας καταγράφεται ανταγωνισμός για τα ελληνικά γουνοδέρματα και από τα προϊόντα που προέρχονται από την Κίνα

Τα ελληνικά γουνοδέρματα και τα ενδύματα από γουνοδέρματα, την τετραετία 2009-2012, είχαν δώσει δυναμικό παρών στην αγορά της Τουρκίας, με τις εξαγωγές μας να καταγράφουν θεαματική αύξηση κατά 173%. Τα τελευταία χρόνια, όμως, άρχισε να σημειώνεται μείωση, με τις ελληνικές εξαγωγές να πέφτουν από τα 2.047.147 ευρώ το 2013 σε 855.758 ευρώ το 2015.

Ως προς τα προϊόντα αυτά, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η Τουρκία θεωρείται κυρίως εισαγωγέας πρώτων υλών και εξαγωγέας τελικών προϊόντων. Εισάγει, κυρίως, πρώτες ύλες από Φινλανδία και Καναδά και, στη συνέχεα, εξάγει έτοιμα προϊόντα σε περισσότερες από 95 χώρες ανά τον κόσμο.

Σημαντικοί εμπορικοί της εταίροι είναι η Φινλανδία, η Ισπανία και η Κίνα, από την οποία εισάγει γουνοδέρματα, καθώς και η Ρωσία, η Ιταλία και η Γαλλία, χώρες προς τις οποίες πραγματοποιεί εξαγωγές κυρίως.

Τα ενδύματα από γουνοδέρματα θεωρούνται στην Τουρκία προϊόντα πολυτελείας, που τα προτιμούν συνήθως καταναλωτές με υψηλά εισοδηματικά κριτήρια. Παρότι, όμως, δεν εντάσσονται στις καταναλωτικές συνήθειες και προτιμήσεις των μέσων πολιτών, εντούτοις, η τουρκική αγορά έχει δυνατότητες και προοπτικές για τις πωλήσεις των προϊόντων αυτών. Αυτό οφείλεται κυρίως στους Ρώσους τουρίστες, οι οποίοι δείχνουν πάντα έντονη προτίμηση στην ελληνική γουνοποιία. Σύμφωνα με το γραφείο ΟΕΥ στην Άγκυρα, ο ΦΠΑ στα προϊόντα αυτά κυμαίνεται μεταξύ 8%-18%, ενώ ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ανέρχεται σε 20%.

Τα ελληνικά γουνοδέρματα είναι γνωστά στην τουρκική αγορά και απευθύνονται κυρίως στην αγορά της Κωνσταντινούπολης, της Αττάλειας και της Σμύρνης. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι στην τουρκική αγορά γούνας καταγράφεται ανταγωνισμός για τα ελληνικά γουνοδέρματα και από τα προϊόντα που προέρχονται από την Κίνα, πλην όμως είναι γνωστό ότι τα προϊόντα αυτά μπορεί να είναι δελεαστικά ως προς τις τιμές, υπολείπονται όμως των ελληνικών σε ποιότητα και σχεδιασμό.