Οι τρεις διαστάσεις της βιωσιμότητας στην ψηφιακή εποχή

Τον όρο της βιωσιμότητας για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις στην εποχή της ψηφιοποίησης αναλύει το precisionAg, εξηγώντας ότι αφορά παράλληλα την οικονομία, το περιβάλλον και την κοινωνία. Τα δεδομένα που συλλέγονται από τις τεχνολογίες στο χωράφι οδηγούν σε αποφάσεις ορθολογικής διαχείρισης της εκμετάλλευσης, έχοντας θετικά αποτελέσματα και στις τρεις διαστάσεις της βιωσιμότητας.

Οικονομική βιωσιμότητα

Στον αγροτικό τομέα, η επίτευξη της βιωσιμότητας δεν σημαίνει μείωση της κερδοφορίας ή της σταθερότητας της αγροτικής εκμετάλλευσης. Αντίθετα, οι πυλώνες αυτοί πρέπει να τέμνονται μεταξύ τους για να δημιουργήσουν πλήρη οικονομική βιωσιμότητα και διαφάνεια κατά μήκος της αγροδιατροφικής αλυσίδας. Η ορθολογική διαχείριση των αγροεφοδίων, η δημιουργία ψηφιακών χαρτών και η καταγραφή δεδομένων αλλάζουν τις πρακτικές διαχείρισης των εκμεταλλεύσεων, με αποτέλεσμα τη δημιουργία κέρδους και οικονομικών οφελών για την εκμετάλλευση.

Περιβαλλοντική βιωσιμότητα

Μέσω των δεδομένων που συλλέγονται από τις τεχνολογίες που εφαρμόζονται στο χωράφι, δίνεται η δυνατότητα στον αγρότη, με τη βοήθεια του γεωργικού συμβούλου, να αλλάξει τη διαχείριση των θρεπτικών συστατικών και των εισροών, χρησιμοποιώντας πρακτικές που δεν επηρεάζουν το περιβάλλον. Τα δεδομένα δίνουν περισσότερη ασφάλεια για το αποτέλεσμα των πρακτικών αυτών, εφαρμόζοντας τα αγροεφόδια με ασφάλεια, μεγιστοποιώντας του πόρους για τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με το precisionAg, η πρόοδος στην τεχνολογία και η υιοθέτησή της σε επίπεδο αγροκτήματος δημιουργεί τεράστια περιβαλλοντικά οφέλη, αλλά και ευκαιρίες κέρδους για τον αγρότη.

 

Κοινωνική βιωσιμότητα

Η κοινωνική διάσταση της βιωσιμότητας είναι ένας όρος που έχει αρχίσει να αυξάνεται, καθώς οι καταναλωτές συνειδητοποιούν και ενδιαφέρονται για τον τρόπο παραγωγής των τροφίμων.

Ο κοινωνικός αντίκτυπος είναι στενά συνδεδεμένος με τη βιωσιμότητα ολόκληρης της αγροδιατροφικής αλυσίδας, με τους αγρότες να είναι σε θέση πλέον, λόγω της τεχνολογίας, να συνδεθούν με τους καταναλωτές και να παρουσιάσουν τον τρόπο παραγωγής και ιχνηλασιμότητας των προϊόντων.