Τα τρία σενάρια για τον ΕΚ που προβλέπει μείωση κατά 50% στα φυτοφάρμακα

Νέες πληροφορίες διέρρευσαν σχετικά με το περιεχόμενο του επερχόμενου Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τη βιώσιμη χρήση των φυτοφαρμάκων. Πρόκειται για νομοθετική πρωτοβουλία που, ως γνωστόν, έχει δρομολογηθεί στο πλαίσιο του στόχου της «Πράσινης Συμφωνίας» που προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων κατά 50% έως το 2030. Η πρόταση σχεδίου του νέου κανονισμού αναμένεται να εισαχθεί τον Μάρτιο του 2022.

Ο «Κανονισμός για την ορθολογική χρήση των προϊόντων φυτοπροστασίας» θα αντικαταστήσει την Οδηγία για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, που είδαν το φως της δημοσιότητας, υπάρχουν τρία εναλλακτικά σενάρια αναφορικά με την υποχρεωτικότητα δέσμευσης των κρατών για τήρηση του ανωτέρω στόχου.

Το πρώτο σενάριο είναι ο στόχος της μείωσης του 50% να μην είναι δεσμευτικός για τα κράτη-μέλη και να προβλέπει την καθοδήγηση στη χρήση φυτοπροστατευτικών από βελτιωμένες υπηρεσίες παροχής γεωργικών συμβουλών. Ο δεύτερος δρόμος είναι ο στόχος να είναι μεν δεσμευτικός σε επίπεδο ΕΕ, αλλά όχι και για τα κράτη-μέλη.

Επιπλέον, κάθε κράτος-μέλος θα μπορεί να θέσει τους δικούς του εθνικούς στόχους σύμφωνα με τα δικά του χαρακτηριστικά και κριτήρια (π.χ. η Ελλάδα έχει στα καλλιεργούμενα εδάφη της πολύ πιο μικρές ποσότητες καταλοίπων από αζωτούχα λιπάσματα, επομένως δεν χρειάζεται να προχωρήσει στο ίδιο ποσοστό μείωσης με την Ολλανδία, πολλά από τα εδάφη της παρουσιάζουν υψηλή συγκέντρωση σε νιτρικά άλατα).

Το τρίτο και επικρατέστερο σενάριο, στο οποίο φαίνεται να καταλήγει η Κομισιόν, είναι παρόμοιο, αλλά πιο δεσμευτικό από το δεύτερο και προβλέπει ότι ο στόχος θα είναι δεσμευτικός τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κράτους-μέλους.

Ωστόσο, και εδώ τα κράτη θα θέτουν τον δικό τους στόχο (ποσοστό) μείωσης.