Τρίτη πανευρωπαϊκά η Ελλάδα στην περιβαλλοντική φορολογία

Σε 324,6 δισ. ευρώ ανήλθαν τα έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από περιβαλλοντικούς φόρους το 2018, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Πρόκειται για μια αύξηση της τάξης του 3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και 49% (!) συγκριτικά με το όχι και τόσο μακρινό 2002.

Για άλλη μια χρονιά, η συμβολή των περιβαλλοντικών φόρων στα συνολικά δημόσια έσοδα από φόρους και κοινωνικές εισφορές διαφέρει σημαντικά ανάμεσα στα κράτη-μέλη της ΕΕ, με τα υψηλότερα μερίδια να καταγράφονται στη Λετονία (10,9%) και στη Βουλγαρία (9,8%), ενώ στην τρίτη θέση της λίστας βρίσκεται η Ελλάδα με 9,5%. Στον αντίποδα, τα μικρότερα μερίδια παρατηρήθηκαν στο Λουξεμβούργο (4,4%), στη Γερμανία (4,5%) και στη Σουηδία (4,8%).

Οι ενεργειακοί φόροι καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μερίδιο (77,7%) των εσόδων που αποκόμισε η ΕΕ από την περιβαλλοντική φορολογία για το 2018, ακολουθούμενοι από τους φόρους επί των µεταφορών (19,1%) και τους φόρους ρύπανσης και πόρων (3,3%).