Τρίτη παράταση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στη δράση 4.2.1 για μεταποίηση

Την παράταση της περιόδου ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στήριξης για τη Δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό γεωργικό προϊόν» από την 16η Οκτωβρίου μέχρι και την 26η Οκτωβρίου 2017, αποφάσισε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Επισημαίνεται ότι η περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας παραμένει μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου 2017.

Δείτε εδώ την απόφαση της νέας παράτασης, που υπογράφει ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Χ. Κασίμης.