Τρόποι επαναχρησιμοποίησης νερού, ενέργειας, εδάφους

Ο πλανήτης γη έχει ήδη ξεπεράσει για το 2018 το ποσοστό των πόρων που θα έπρεπε να καταναλώσει ολόκληρο το έτος, είναι η διαπίστωση του Global Footprint Network. Στο πλαίσιο αυτό το ολλανδικό πανεπιστήμιο Wageningen εξέδωσε πρακτικά βήματα για τη σωστή χρήση των φυσικών πόρων στη γεωργία, την επαναχρησιμοποίηση τους αλλά και τους τρόπους μείωσης τους μέσω μεθόδων όπως η ευφυής γεωργία.

Το πανεπιστήμιο ερεύνησε τους τρόπους με τους οποίους το νερό, η ενέργεια, τα καύσιμα και το έδαφος μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν με βιώσιμο τρόπο.

Οικονομική επαναχρησιμοποίηση του νερού

Οι αγροτικές περιοχές αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερο την έλλειψη νερού λόγω της κλιματικής αλλαγής και της αυξανόμενες ρύπανσης των ποταμών, των λιμνών και των υπόγειων υδάτων. Επίσης, κάθε χρόνο τα εδάφη περιέχουν περισσότερο αλάτι λόγω της λίπανσης και της εξάτμισης του νερού, επισημαίνουν οι ερευνητές του Wageningen και τονίζουν πως υπάρχουν αυτοματοποιημένα συστήματα αποστράγγισης τα οποία συμβάλλουν στη διατήρηση της βέλτιστης σύνθεσης των υπόγειων υδάτων. Αυτό καθιστά δυνατή τη μείωση της αλατότητας και τη συγκράτηση του γλυκού νερού στο υπόστρωμα. Με αυτόν τον τρόπο τα εδάφη είναι λιγότερο ευάλωτα κατά τη διάρκεια ολοένα και πιο ακανόνιστων περιόδων υπερβολικά υγρού ή πολύ ξηρού καιρού.

Καλλιέργειες για βιοοικονομία

Υπάρχει ανάγκη οι υφιστάμενες καλλιέργειες ή η εύρεση νέων να λειτουργήσουν ως συστατικά χημικών ουσιών έτσι ώστε να τους δοθεί και μία επιπλέον λειτουργία. Αυτές οι ουσίες, όπως βιομηχανικά σάκχαρα ή οργανικά οξέα ή αμινοξέα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υλικά για την παραγωγή χημικών υψηλής αξίας, δηλαδή χημικών ουσιών από βιομάζα. Παραδείγματα υφιστάμενων καλλιεργειών που έχουν τη δυνατότητα να παράγουν περισσότερα από όσα κάνουν σήμερα είναι τα ζαχαρότευτλα και η πατάτα. Διεξάγεται επί του παρόντος έρευνα σχετικά με τις δυνατότητες καλλιεργειών όπως το καλαμπόκι, το λούπινο και η σόγια.

Νέες καλλιέργειες

Αν βρούμε έναν τρόπο ΄παραγωγής νέων καλλιεργειών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πόροι για τη βιομηχανία, μπορούμε να είμαστε απολύτως ανεξάρτητοι από τα ορυκτά καύσιμα.

Φύκια

Ένα παράδειγμα μιας νέας καλλιέργειας που θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επανάσταση των «πράσινων πόρων» είναι τα φύκια. Για περισσότερο από μια δεκαετία, οι ερευνητές της WUR μελετούσαν τρόπους χρήσης των φυκιών για την προμήθεια πράσινων πόρων. Τα φύκια αποτελούν μια πολλά υποσχόμενη πηγή πρωτεϊνών και λιπαρών ουσιών, κατάλληλες για χρήση σε τρόφιμα, ζωοτροφές, καύσιμα και χημικές ουσίες όπως βαφές και πλαστικά.

Πιο αειφορική γεωργία χάρη στη γεωργία ακριβείας

Η χρήση σύγχρονων τεχνολογιών στη γεωργία έχει καταστήσει δυνατή την πρακτική της γεωργίας ακριβείας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έξυπνες συσκευές για φύτευση/ σπορά, φροντίδα, συγκομιδή και αποθήκευση καθώς εντοπίζουν τις διαφορές που υπάρχουν ανά καλλιέργεια και ανά περιοχή. Ενημερώνουν, επίσης, τον αγρότη για την κατάλληλη ώρα και ποσότητα των αγροεφοδιών στο χωράφι του, δίνοντας του μετά συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Ένα επιπλέον πλεονέκτημα της γεωργίας ακριβείας είναι ότι μας επιτρέπει να μειώσουμε τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της γεωργίας. Παραδείγματα εφαρμογών γεωργίας ακριβείας περιλαμβάνουν ανάλυση εικόνας για την ανίχνευση ασθένειας στις καλλιέργειες, μειωμένη χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και νερού. Έχουν επίσης αναπτυχθεί σύστηματα που προσαρμόζουν την εφαρμογή του αζώτου στις πραγματικές ανάγκες των καλλιεργειών.

Τα συστήματα αυτά καθιστούν δυνατή τη χρήση κατά μέσο όρο 10% λιγότερο αζώτου – σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και 20% λιγότερο – χωρίς απώλεια παραγωγής. Το σύστημα αυτό απαιτεί από τους αγρότες να εγκαταστήσουν έναν αισθητήρα αντανάκλασης καλλιέργειας και να επεξεργαστούν τα δεδομένα που συλλέγονται.

Συνεργασία

Οι ερευνητές του πανεπιστημίου πιστεύουν πως επαναχρησιμοποιήση των πόρων και όλες οι παραπάνω διαδικασίες θα επιτευχθούν μέσω της συνεργασίας των αγροτών που θα τους επιτρέψει να ανταλλάξουν απόψεις αλλά να χρησιμοποιήσουν και εύκολα τα διαθέσιμα εργαλεία που υπάρχουν.