Τροποποιήθηκε η ρυθμιστική για το Κυνήγι αγριογούρουνου – Παρατάθηκε μέχρι 28/2/2021

Τροποποιήθηκε η Ρυθμιστική Απόφαση θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2020 – 2021 με παράταση του κυνηγίου του Αγριόχοιρου (Sus scrofa) μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2021 (έληξε 20-1-2021). Σύμφωνα με την Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/6742/253/2021 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 190/Β/24-1-2021, το κυνήγι του Αγριόχοιρου (Sus scrofa) επιτρέπεται σε ομάδες μέχρι τεσσάρων (4) κυνηγών, με δικαίωμα θήρευσης χωρίς περιορισμό στο όριο κάρπωσης ανά ομάδα και έξοδο.

Υπενθυμίζουμε τις διατάξεις της ισχύουσας ΚΥΑ Δ1 α/Γ.Π.οικ.: 4992/2021 – ΦΕΚ 186/Β/23-1-2021 – “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00.” όπου στο άρθρο 3 παρ. 2.ιζ ορίζεται ότι από τις 5.00 έως τις 21.00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών ια την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών τους που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο και οι οποίες επιτρέπονται συγκεκριμένα για τους ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους:

α)…”ιζ) Μετακίνηση για τη θήρα αγριόχοιρου προς τον σκοπό αντιμετώπισης της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, και μόνο εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης, Έβρου και Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η μετακίνηση της παρούσας περίπτωσης δύναται να πραγματοποιείται με τη συμμετοχή έως τεσσάρων (4) ατόμων.”

Για τη μετακίνηση απαιτείται η βεβαίωση κίνησης (Βεβαίωση τύπου Β) του πρώτου εδαφίου και βεβαίωση του οικείου Κυνηγετικού Συλλόγου που πιστοποιεί την ιδιότητα του θηρευτή ως μέλους του.

Διαβάστε αναλυτικά

Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/6742/253/2021 – ΦΕΚ 190/Β/24-1-2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/ 68735/1777/14-7-2020 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2020 – 2021» (Β’ 3053).

Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/68735/1777/2020 – ΦΕΚ 3053/Β/23-7-2020 (Κωδικοποιημένη)

Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2020 – 2021.

Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1 α/Γ.Π.οικ.: 4992/2021 ΦΕΚ 186/Β/23-1-2021

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00.

Πηγή: e-nomothesia.gr