Ο τρόπος να έρθουν κοντά αγρότες και γεωργικοί σύμβουλοι

Ένας από τους τρόπους για να έρθουν κοντά αγρότες, γεωργικοί σύμβουλοι και ερευνητές είναι τα εργαστήρια συμβουλευτικής (Living Labs), όπως τα ονομάζει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Agrilink. Στόχος αυτών των εργαστηρίων είναι, μέσω της συνεργασίας, να γίνει ανταλλαγή απόψεων και ιδεών και να βρεθεί λύση σε προβλήματα και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγρότες. Το πρόγραμμα, λοιπόν, παρουσιάζει τα τέσσερα βήματα για τη δημιουργία ενός εργαστηρίου συμβουλευτικής εξηγώντας ότι χρειάζεται:

1. Κατανόηση του προβλήματος από τους ίδιους τους αγρότες και των αναγκών τους, μέσω της συνομιλίας και της επικοινωνίας με τους ίδιους.

2. Συλλογή κάθε διαθέσιμης πληροφορίας για το εύρος του προβλήματος και ανάλυσης αυτής.

3. Αναζήτηση καινοτόμων λύσεων για το πρόβλημα, μέσω της οργάνωσης ομάδων αγροτών για την ανταλλαγή προτάσεων.

4. Εφαρμογή των καινοτόμων πρακτικών για την επίλυση του προβλήματος και πραγματοποίηση πρακτικών εφαρμογών στο χωράφι για την καλύτερη μετάδοση της καινοτομίας.