Μεγάλες τσεχικές αγροτικές επιχειρήσεις δηλώνουν ότι αντιτίθενται στο σχέδιο της ΕΕ να επεκτείνει τη βιολογική γεωργία στο 25% της γης, προειδοποιώντας για πιθανή αύξηση των τιμών των τροφίμων.

«Διαφωνούμε με τον καθορισμό ενός υποχρεωτικού ποσοστού βιολογικής γεωργικής γης στα κράτη-μέλη», δήλωσε στη EURACTIV ο Γιαν Ντόλεζαλ, πρόεδρος του Αγροτικού Επιμελητηρίου της Τσεχίας.

Σύμφωνα με το επιμελητήριο, η ΕΕ θα πρέπει αντ’ αυτού να δημιουργήσει θετικά κίνητρα για τους αγρότες και να διασφαλίσει τις πωλήσεις, καθώς είναι ο μόνος τρόπος για την παραγωγή βιολογικών τροφίμων σε τιμές καταναλωτή.

Ο Ντόλεζαλ υπενθύμισε, επίσης, πρόσφατη μελέτη του πανεπιστημίου του Βαγκενίγκεν, σύμφωνα με την οποία η σχεδιαζόμενη επέκταση της βιολογικής γεωργίας στην ΕΕ θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση της γεωργικής παραγωγής. Η μελέτη προειδοποιεί, επίσης, για πιθανή αύξηση των τιμών έως και 25% για την κτηνοτροφική παραγωγή.

Επί του παρόντος, η γη για τα βιολογικά αντιπροσωπεύει περίπου το 9% της γεωργικής έκτασης της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ακόμη απαντήσει στο αίτημα της EURACTIV για σχολιασμό.

www.euractiv.com