Πυρά εναντίον της αναθεωρημένης ΚΑΠ εξαπολύουν αγρότες μικρής κλίμακας και περιβαλλοντολόγοι στην Τσεχία, καθώς οι συζητήσεις του «τριλόγου» μεταξύ τριών θεσμικών οργάνων της ΕΕ οδήγησαν σε μια συμφωνία που δεν προϋποθέτει υποχρεωτικό ανώτατο όριο για τις άμεσες ενισχύσεις. «Αυτή η συμφωνία είναι κατ’ αρχάς μια νίκη του λεγόμενου ευρωπαϊκού αγροτικού λόμπι», δηλώνει ο αγροτικός αναλυτής Petr Havel, ο οποίος συνεργάζεται με τον Σύνδεσμο Ιδιωτικής Γεωργίας της Τσεχίας.

Οι Τσέχοι παραγωγοί μικρής κλίμακας ήλπιζαν ότι η ΕΕ θα έθετε ένα υποχρεωτικό ανώτατο όριο για τις άμεσες ενισχύσεις, όπως είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο, η συμφωνία των τριών θεσμών για την ΚΑΠ προβλέπει ότι το ανώτατο όριο θα είναι εθελοντικό και κάθε κράτος-μέλος θα μπορεί να αποφασίζει για τη θέσπιση πιθανών ορίων στις άμεσες ενισχύσεις.

Η Τσεχία, της οποίας ο αγροτικός τομέας κυριαρχείται από εκμεταλλεύσεις βιομηχανικής κλίμακας, αγωνίστηκε σθεναρά ενάντια στο υποχρεωτικό ανώτατο όριο, μια κίνηση που επικρίθηκε από τους μικρότερους Τσέχους παραγωγούς.

Ένας από τους μεγαλύτερους δικαιούχους των άμεσων ενισχύσεων της ΕΕ είναι o όμιλος Agrofert, μια εταιρεία που ανήκε στο παρελθόν στον Τσέχο πρωθυπουργό Andrej Babis. Οι Τσέχοι περιβαλλοντολόγοι εμφανίζονται εξίσου επικριτικοί απέναντι στη συμφωνία.

«Παρά όλες τις υποσχέσεις και τις συνομιλίες, είναι και πάλι προφανές ότι τα οικονομικά συμφέροντα της βιομηχανικής γεωργίας και η απροθυμία για αλλαγή είναι ισχυρότερα από την επιστημονική γνώση και την επιδεινούμενη κατάσταση της ευρωπαϊκής γεωργίας και της βιοποικιλότητας», δήλωσε ο Martin Rexa, ειδικός από το τσεχικό παράρτημα της οργάνωσης Friends of the Earth.

www.euractiv.com