Τσίπουρο/Τσικουδιά: Με 30 ημέρες καθυστέρηση…βγήκαν οι διευκρινήσεις της ΑΑΔΕ

Σε μεγαλύτερη σύγχυση ο Τύρναβος

Τσίπουρο/Τσικουδιά: «Αποστάχθηκαν» οι διευκρινήσεις της ΑΑΔΕ για τους διήμερους
-Διαφήμιση-

Την πολυαναμενόμενη εγκύκλιο για τη διευκόλυνση της φετινής αποστακτικής περιόδου εξέδωσε η ΑΑΔΕ, στις 30 Οκτωβρίου, με θέμα «Παροχή οδηγιών για τη χορήγηση αδειών απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών» (ΑΔΑ:65ΟΛ46ΜΠ3Ζ-ΑΩΕ). Η εγκύκλιος αναφέρει τις απαιτούμενες βεβαιώσεις και  τα παραστατικά που θα πρέπει να διαθέτουν οι αμβικούχοι για το νόμιμο των διαδικασιών της απόσταξης. Παράλληλα, επαναλαμβάνει τι αναφέρει ο νόμος 2969/2001 σε ότι αφορά τον ορισμό των στεμφύλων, αλλά και τις επιτρεπόμενες ποσότητες καθώς και τις ώρες βρασμού που επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Επιπλέον, η ως άνω εγκύκλιος δίνει κάποιες διεξόδους ως προς την επιστροφή στεμφύλων από τα οινοποιία και τους συνεταιρισμούς.

Ως προς τον καθορισμό της διάρκειας της απόσταξης διευκρινίζει ότι η μέγιστη επιτρεπτή διάρκεια δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ 24ωρα, ενώ για τον υπολογισμό της ποσότητας των στεμφύλων που δύναται να επιστραφούν στον ενδιαφερόμενο αμπελοκαλλιεργητή, επισημαίνει ότι δεν δύναται τα υπερβαίνουν τα 5.486 χιλιόγραμμα.

Αντίστοιχα στο πλαίσιο των διευκρινήσεων στην περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί παραγωγή οίνου σε ποσότητα μη υπερβαίνουσα τα 1.000 λίτρα, με αντίστοιχη ποσότητα σταφυλιών μη υπερβαίνουσα τα 1.700 χιλιόγραμμα, από τον ίδιο τον αμπελοκαλλιεργητή, για την ιδία αυτού κατανάλωση (σ.σ. όπως ορίζει ο Ευρωπαϊκός κανονισμός), η εγκύκλιος διευκρινίζει ότι η ποσότητα των αντιστοίχως, από την εν λόγω κατεργασία, λαμβανομένων στεμφύλων και η ποσότητα των στεμφύλων που θα επιστραφεί από το οινοποιείο δεν μπορεί να υπερβαίνει την ποσότητα των στεμφύλων που αντιστοιχεί στο σύνολο των αντιστοίχων ποσοτήτων σταφυλιών και υπό τον περιορισμό βεβαίως της κατά τα ανωτέρω ανώτατης ποσότητας στεμφύλων που δύναται να αποσταχθεί (σ.σ. δηλαδή τα 5.486 χιλιόγραμμα στεμφύλων).

Mάλιστα για την διευκόλυνση των ανωτέρω υπολογισμών η Ανεξάρτητη Aρχή παραθέτει και το παρακάτω παράδειγμα υπολογισμού:

Για έναν αμπελοκαλλιεργητή που έχει συγκομίσει 40.000 χιλιόγραμμα σταφύλια εκ των οποίων τα 1.700 χιλιόγραμμα κατεργάσθηκε ο ίδιος για την παραγωγή οίνου για την ιδία αυτού κατανάλωση και τα υπόλοιπα 40.000 – 1.700 = 38.300 χιλιόγραμμα παρέδωσε σε οινοποιείο/α προς επεξεργασία, ισχύει ότι από τις εν λόγω ποσότητες σταφυλιών προκύπτουν στέμφυλα (θεωρώντας συντελεστή 0,2) 340 και 7.660 χιλιόγραμμα αντίστοιχα.  Ο εν λόγω αμπελοκαλλιεργητής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 7, παρ. Ε.1) του ν.2969/2001, δύναται να αποστάξει κατ΄ ανώτατο οκτώ (8) εικοσιτετράωρα, ήτοι μέχρι 192 ώρες. Θεωρώντας ότι η απόσταξη θα πραγματοποιηθεί σε άμβικα χωρητικότητας 130 λίτρων και υπολογίζοντας 3 ½ ώρες ως χρόνο απόσταξης για τον εν λόγω άμβικα (ο οποίος πληρούται με 100 χιλιόγραμμα στεμφύλων ανά απόσταξη) ο εν λόγω αμπελοκαλλιεργητής δύναται να πραγματοποιήσει 192 ÷ 3 ½ = 54,86 αποστάξεις (καζανιές), ήτοι δύναται να αποστάξει συνολικά 5.486 χιλιόγραμμα  στεμφύλων.

Ως εκ τούτου, στον εν λόγω αμπελοκαλλιεργητή δύναται να επιστραφούν, προς απόσταξη, από το οινοποιείο 5.146 χιλιόγραμμα στεμφύλων, που προκύπτει αν από  ανώτατη ποσότητα που δύναται να αποστάξει (5.486 χιλιόγραμμα) αφαιρεθεί η ποσότητα που προκύπτει από την παραγωγή των 1000 λίτρων οίνου για την ιδία αυτού κατανάλωση (340 χιλιόγραμμα).

Τέλος, λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών που επικράτησαν κατά την φετινή αμπελοκαλλιεργητική περίοδο στη χώρα μας, δυσκολεύοντας σημαντικά τους παραγωγούς, με την παρούσα εγκύκλιο η Ανεξάρτητη Αρχή παρέχει κατ’ εξαίρεση κατά την τρέχουσα αποστακτική περίοδο και μόνο, τη δυνατότητα χορήγησης άδειας απόσταξης στεμφύλων στους αμπελοκαλλιεργητές οινοποιήσιμων αλλά μη επιλέξιμων προς οινοποίηση σταφυλιών,  που οδηγήθηκαν από αυτούς σε λοιπούς κατά νόμο προορισμούς, σύμφωνα με τις σχετικές βεβαιώσεις των οικείων Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) και την υποβαλλόμενη από αυτούς δήλωση συγκομιδής, υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται οι λοιποί όροι της ίδιας εγκυκλίου.

Η παρούσα εγκύκλιος, προκάλεσε πάγωμα στην περιοχή του Τυρνάβου, με τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό, να βρίσκεται σε επικοινωνία τόσο με την ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, όσο και της ΑΑΔΕ, ζητώντας περαιτέρω διευκρινήσεις για το έγγραφο.

Η «ΥΧ» στο επόμενο φύλλο στις 9 Νοεμβρίου, θα κρατά ενήμερους τους αναγνώστες της για κάθε νέα εξέλιξη.

-Διαφήμιση-