Σήμερα στην «YX»: Βαρύ το τίμημα της εσωτερικής σύγκλισης των ενισχύσεων

Πως αποτυπώνουν οι µελέτες το κόστος για τον Έλληνα αγρότη αλλά και τις προετοιμασίες της χώρας για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού της Σχεδίου. 

Σύμφωνα με την πρόταση που εισηγήθηκε η Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωκοινοβουλίου, όλες οι ενισχύσεις ανά εκτάριο για τους αγρότες των κρατών μελών της ΕΕ θα πρέπει να φθάσουν στο 75% τουλάχιστον του μέσου όρου των επιδοτήσεων έως το 2024 και στο 100% μέχρι το 2027.

Τι επιπτώσεις θα είχε η εσωτερική σύγκλιση, όμως, για τους Έλληνες παραγωγούς;

Στο ερώτημα προσπάθησαν να απαντήσουν  δύο επιστημονικές μελέτες, που ανέπτυξαν βάσει συγεκριμένων και διαφορετικών μεθοδολογιών, εναλλακτικά σενάρια εσωτερικής σύγκλισης.  

Διαβάστε στην «ΥΧ» που κυκλοφορεί:

Πως αποτυπώνουν οι µελέτες το κόστος για τον Έλληνα αγρότη αλλά και τις προετοιμασίες της χώρας για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού της Σχεδίου. 

YPAS_0504_001_CMYK-min