Βάρος στους νέους αγρότες δίνουν οι προτάσεις της Δημοκρατικής Συμπαράταξης

ΠΑΣΟΚ πρόταση αγρότες

Κίνητρα για τους νέους επιστήμονες ώστε να εργαστούν στον πρωτογενή τομέα, ειδικά δε στην καινοτόμο επιχειρηματικότητα, και στήριξή τους με δωρεάν παραχώρηση γης, προτείνει στις 50 προτάσεις της η Δημοκρατική Συμπαράταξης (ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ).

Επίσης στην πρότασης για μια εθνική γραμμή εξόδου από την κρίση και τα μνημόνια, την παραγωγική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη και τη διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής η Δημοκρατική Συμπαράταξη προτείνει την Επιστροφή  5 μονάδων ΦΠΑ σε παραγωγούς που συμμετέχουν σε οργανωμένα συλλογικά σχήματα, με καθιέρωση αγροτικού πετρελαίου.

Για κάθε ζευγάρι νέων αγροτών ασφαλιστικές εισφορές θα καταβάλλει μόνο ο ένας εκ των δύο για τα 5 πρώτα χρόνια.

Ειδικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, θα στηρίζει την σύνδεση του αγροδιατροφικού τομέα, με το τουριστικό προϊόν κάθε περιοχής, αλλά και με την περιβαλλοντική και πολιτιστική κληρονομιά.

Δημιουργία ταμείου χρηματοδότησης επενδύσεων για την μέγιστη αξιοποίηση και απορρόφηση των Ευρωπαϊκών πόρων 2014-2020 ύψους 20 δις ευρώ.

Δείτε εδώ αναλυτικά τις 50 προτάσεις της Δημοκρατικής Συμπαράταξης