Βελτιστοποίηση του συστήματος άρδευσης στην καλλιέργεια οπωρώνων

αρδευτικό σύστημα που θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα και θα χρησιμοποιεί το νερό ορθολογικά.
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Οι δυσκολίες αντιμετώπισης των ασταθών κλιματολογικών συνθηκών και της αυξανόμενης συχνότητας των περιόδων ανομβρίας στην άρδευση των οπωρώνων, οδήγησαν, σύμφωνα με το περιοδικό που εξέδωσε το εθνικό αγροτικό δίκτυο, στη δημιουργία επιχειρησιακής ομάδας στην Ιταλία. Τέσσερις αγροτικοί συνεταιρισμοί, δύο εταιρείες πώλησης φρούτων, ένα πανεπιστήμιο, ένας μη κυβερνητικός οργανισμός και ένα ινστιτούτο μετεωρολογίας συνεργάστηκαν, με σκοπό να δημιουργήσουν ένα αρδευτικό σύστημα που θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα και θα χρησιμοποιεί το νερό ορθολογικά.

Στόχος της επιχειρησιακής ομάδας είναι να γίνει σωστός σχεδιασμός του αρδευτικού συστήματος και του τρόπου άρδευσης (βέλτιστη ώρα άρδευσης κατά τη διάρκεια της ημέρας, διάρκεια άρδευσης) με την εφαρμογή εξειδικευμένου συστήματος τεχνητής βροχής και στόχο τη διατήρηση της υψηλής ποιότητας παραγωγής φρούτων.

-Διαφήμιση-
Corteva agriculture

Αποτέλεσμα

Το αποτέλεσμα της όλης διαδικασίας σύμφωνα με την επιχειρησιακή ομάδα θα είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας στη χρήση του νερού άρδευσης, η μείωση του κόστους παραγωγής καθώς και η πιο εύκολη προσαρμογή των καλλιεργειών στη κλιματική αλλαγή.

-Διαφήμιση-
Αγροτική Καινοτομία - Γεωργικές Συμβουλές