Βελτιώσεις για φέτα και άλλα ΠΟΠ-ΠΓΕ προϊόντα στη CETA «βλέπει» ο Σταθάκης

Συνέντευξη Σταθάκη για ΕΛΠΕ Upstream, ΔΕΠΑ και ΔΕΗ στο Bloomberg

Για «άμβλυνση» των αρχικών ανεπαρκών προβλέψεων της CETA (εμπορική συμφωνία ΕΕ- Καναδά) σχετικά με την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων έκανε λόγο μιλώντας στη Βουλή ο υπουργός Οικονομίας, Γιώργος Σταθάκης.

Όπως ανέφερε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης της  Ειδικής Επιτροπής της Βουλής για το Περιεχόμενο και τις Διαδικασίες Σύναψης των Διατλαντικών Εμπορικών Συμφωνιών, κατόπιν πολύμηνων διαπραγματεύσεων, η κυβέρνηση κατάφερε να αμβλυνθούν οι αρχικές ανεπαρκείς προβλέψεις και σε πρόσφατη συνάντησή του με την Επίτροπο Μάλστρομ στην Μπρατισλάβα, εξασφάλισε δήλωση, με την οποία η Επιτροπή δεσμεύεται εντός 5ετίας να κάνει χρήση των απαραίτητων μηχανισμών, ώστε όλες οι ευρωπαϊκές Γεωγραφικές Ενδείξεις, συμπεριλαμβανομένης της φέτας, να απολαμβάνουν το ίδιο επίπεδο προστασίας στον Καναδά.

Επιπλέον, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομίας, η ελληνική κυβέρνηση, σε συνεργασία με άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, πέτυχε:

  1. Να υπάρξει νομικά δεσμευτική ερμηνευτική δήλωση ΕΕ-Καναδά με την οποία διασφαλίζονται:
  • η προστασία των δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών καθώς και το δικαίωμα επανεθνικοποίησης ιδιωτικοποιημένων σχετικών επιχειρήσεων (π.χ. υπηρεσίες ύδρευσης)
  • η διατήρηση υψηλών προδιαγραφών για την προστασία του καταναλωτή και του περιβάλλοντος
  • η προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σύμφωνα και με τα πρότυπα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας
  • η αντικατάσταση του μηχανισμού επίλυσης διαφορών επενδυτή-κράτους (ISDS) με ένα Διεθνές Δικαστικό Σύστημα (ICS), που θα αποτελείται από μόνιμους, σταθερά αμειβόμενους δικαστές (κάτι που διασφαλίζει την ανεξαρτησία τους) και θα περιλαμβάνει Εφετικό Δικαστήριο
  1. Να θεωρηθεί η Συμφωνία ως «συμφωνία μεικτής αρμοδιότητας», κάτι που προϋποθέτει την έγκριση όχι μόνο από τα κοινοτικά όργανα αλλά και από τα εθνικά κοινοβούλια.
  2. Η διαδικασία προσωρινής εφαρμογής της Συμφωνίας, που θα ξεκινήσει εφόσον αυτή εγκριθεί από το Ευρωκοινοβούλιο, να περιλαμβάνει μόνο το κομμάτι του εμπορίου και των δημοσίων προμηθειών και όχι τις μεταφορές και το επίμαχο θέμα της επίλυσης των διαφορών ανάμεσα σε ιδιώτες και κράτος