Βιοκαύσιµα από υπολείµµατα ελληνικού γιαουρτιού

Βιοκαύσιµα από υπολείµµατα ελληνικού γιαουρτιού

Την παραγωγή βιοκαυσίµων και χηµικών ουσιών από οξέα ορού γάλακτος που αποµένουν από την παραγωγή ελληνικού γιαουρτιού µελέτησε το Τµήµα Προστασίας του Περιβάλλοντος της Πολιτείας της Νέας Υόρκης.

Με βάση την έρευνα του ινστιτούτου, για την παρασκευή ελληνικού γιαουρτιού απαιτούνται τρεις κούπες γάλακτος για µία κούπα γιαουρτιού. Η ποσότητα αυτή στο τέλος της παραγωγικής διαδικασίας αφήνει µεγάλες ποσότητες υπολειµµάτων από οξέα ορού γάλακτος.

Όπως αναφέρουν οι επιστήµονες του ινστιτούτου, αν και κάποιοι παραγωγοί στις ΗΠΑ «χρησιµοποιούν ήδη τα υπολείµµατα του ελληνικού γιαουρτιού για παραγωγή αερίου του µεθανίου ή για εφαρµογές στις καλλιέργειές τους, η όλη διαδικασία δεν είναι διαδεδοµένη». Σε αυτό συµβάλλουν η µειωµένη προσφορά πρώτης ύλης και οι εναλλακτικές τεχνικές παραγωγής µεθανίου, όπως η µέθοδος διάτρησης εδάφους µε υψηλής πίεσης νερό για την παραγωγή αερίου.

Το σηµαντικό, όµως, τώρα, όπως τονίζει το ινστιτούτο, είναι πως «η συγκεκριµένη πρώτη ύλη µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για την παραγωγή χηµικών ουσιών και οξέων χωρίς την προσθήκη εξωτερικών πηγών ηλεκτρονίων».