Βιολογικά φυτοφάρμακα, η ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά

-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Με ετήσιο συντελεστή ανάπτυξης (CAGR) 16%-17%, τα βιολογικά φυτοφάρμακα, αυτά που προέρχονται δηλαδή από κοπριά, φύλλα και άλλα υπολείμματα, είναι σήμερα ο ταχύτερος αναπτυσσόμενος τομέας στη προστασία των καλλιεργειών, σύμφωνα με την έκθεση «Global Biopesticide Regulation 2018». Αν και οι εκτιμήσεις για το μέγεθος της αγοράς ποικίλλουν, υπάρχει μία ευρεία συμφωνία ότι ανάπτυξη που έχει παρουσιάσει τα τελευταία 15 χρόνια είναι αξιοσημείωτη. Οι παγκόσμιες πωλήσεις βιολογικών φυτοφαρμάκων αυξήθηκαν από περίπου 600 εκατ. δολάρια ΗΠΑ το 2003 σε περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια το 2017 και αναμένεται να φθάσουν τα 11 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2025.

Η Βόρεια Αμερική και η Ευρώπη αντιπροσωπεύουν από κοινού τα δύο τρίτα της συνολικής αγοραίας αξίας, αλλά η Λατινική Αμερική είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά και φαίνεται ότι θα ξεπεράσει την Ασία, ως την τρίτη μεγαλύτερη περιφερειακή αγορά, μέχρι το 2025.

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Λόγοι ανάπτυξης

Κινητήριοι μοχλοί ανάπτυξης που επέτρεψαν την άνοδο αυτή περιλαμβάνουν την πολιτική και κοινωνική πίεση για πιο πράσινες, ασφαλέστερες και πιο βιώσιμες πρακτικές προστασίας των καλλιεργειών. Επίσης, απαίτηση των καταναλωτών είναι πλέον, τα χαμηλά ή τα μηδαμινά κατάλοιπα χημικών στα τρόφιμα.

Κανονιστικό πλαίσιο στην Ευρώπη

Στην ΕΕ, τα βιολογικά φυτοφάρμακα καταχωρούνται στο ίδιο κανονιστικό πλαίσιο με τα χημικά φυτοφάρμακα, αν και έχουν αναπτυχθεί ορισμένες ειδικές διατάξεις. Η νομοθεσία προβλέπει μέτρα που ευνοούν την καταχώριση προϊόντων που ορίζονται ως «χαμηλού κινδύνου», αλλά η διαδικασία δεν έχει λειτουργήσει καλά στην πράξη, σύμφωνα με την έκθεση. «Η ρυθμιστική διαδικασία της ΕΕ παραμένει περίπλοκη και δυσκίνητη, τα χρονοδιαγράμματα καταχώρισης μπορούν να είναι τουλάχιστον διπλάσια, όπως και το κόστος εγγραφής. Αυτή η κατάσταση αποθαρρύνει τους υπεύθυνους ανάπτυξης προϊόντων να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στην Ευρώπη. Ωστόσο, προτάσεις για τη βελτίωση της κατάστασης εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2017, αλλά υπάρχουν πραγματικές ανησυχίες ότι η εφαρμογή θα μπορούσε να καθυστερήσει για αρκετά χρόνια λόγω της τρέχουσας άσκησης κανονιστικής ικανότητας και επιδόσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (REFIT)», αναφέρουν οι συγγραφείς της έκθεσης.

-Διαφήμιση-
gaia epicheirein congress