Βράβευση έργων αγροτικής ανάπτυξης: Ανοιχτή ψηφοφορία

Βράβευση έργων αγροτικής ανάπτυξης: Ανοιχτή ψηφοφορία

Το συγχρηματοδοτούμενο έργο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 Rural Broadband – Broadband Network Development in Rural ‘White Areas’ of Greece – Ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων σε «λευκές» αγροτικές περιοχές της Ελλάδας, επιλέχθηκε ανάμεσα στα 25 επικρατέστερα, στο πλαίσιο διαγωνισμού που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης – ENRD για την ανάδειξη και βράβευση έργων ΠΑΑ από όλη την Ευρώπη για την περίοδο 2014-2020.

Τα 25 αυτά έργα θα αξιολογηθούν από κριτική Επιτροπή προκειμένου τελικά να βραβευτούν 5 για κάθε κατηγορία όπως τις είχε ορίσει το ENRD (Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών περιοχών, Περιβάλλον και κλιματική αλλαγή, Αναζωογόνηση της υπαίθρου, Κοινωνική ένταξη, LEADER), κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης “NetworX” για τον εορτασμό των 10 χρόνων αγροτικής δικτύωσης, που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 11 & 12 Απριλίου 2019.

Το διάστημα αυτό είναι ανοιχτή προς το κοινό ψηφοφορία για να αναδειχθεί το δημοφιλέστερο έργο που θα λάβει το Βραβείο Κοινού.

Μπορείτε να ψηφίσετε το ελληνικό έργο που αναδείχθηκε ανάμεσα στα 25 επικρατέστερα μπαίνοντας στο  https://www.surveymonkey.com/r/R3JDP7G

Η ψηφοφορία θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 11 Απριλίου 2019, 12:00 η ώρα Βρυξελλών, λίγες ώρες πριν πραγματοποιηθεί η εκδήλωση βράβευσης στις Βρυξέλλες.

Ημερομηνία λήξης εκδήλωσης: Πέμπτη, Απρίλιος 11, 2019
Ημερομηνία έναρξης εκδήλωσης: Πέμπτη, Μάρτιος 14, 2019