Χ. Αντωνιάδης: «Σε λιγότερο από δύο εβδοµάδες η διαδικασία εγκρίσεων των δανείων»

«Νέες διατροφικές συνήθειες. Σύγχρονη τεχνολογία. Τα πάντα αλλάζουν στην αλυσίδα αξίας τροφίμων. Δική μας δουλειά είναι να προσαρμοζόμαστε για να αξιοποιούμε τις εξελίξεις».

-Διαφήμιση-

Συνέντευξη στον Νίκο Λάππα

Με τη φράση «τα πάντα αλλάζουν, οι νέες διατροφικές συνήθειες και η σύγχρονη τεχνολογία αλλάζουν τον τρόπο οργάνωσης των αλυσίδων αξίας. Δική μας δουλειά είναι να προσαρμοζόμαστε για να αξιοποιούμε τις εξελίζεις», ο Χριστόδουλος Αντωνιάδης, σύμβουλος Διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς και πρόεδρος της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, μας εισάγει στο αύριο του αγροδιατροφικού τομέα, τονίζοντας πως τα νέα δεδομένα ανοίγουν τον δρόμο για σημαντικές και ευρείας κλίμακας επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα. Η αρχή γίνεται φέτος, ένεκα του Μέτρου 4.1 από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, που αφορά τις επενδύσεις αγροτών και συλλογικών σχημάτων συνολικού προϋπολογισμού 600 εκατ. ευρώ. Πλήθος δικαιούχων, που στοχεύουν στη βελτίωση των εκμεταλλεύσεών τους, ώστε να καταστούν ανταγωνιστικές, έχουν δίπλα τους την Τράπεζα Πειραιώς.

 

 

Ο πρωτογενής τομέας βρίσκεται και πάλι στο προσκήνιο. Ποιος είναι ο ρόλος που εκτιμάτε ότι μπορεί να διαδραματίσει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας;

Ο πρωτογενής τομέας στηρίζει την οικονομία της χώρας καθ’ όλη τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Εντούτοις, τα περιθώρια ανάπτυξής του είναι πολύ μεγαλύτερα, κι αυτό εκτιμώ ότι θα καταστεί ορατό φέτος, χρονιά, κατά την οποία αναμένουμε σημαντική αύξηση των επενδύσεων.

Τι σας οδηγεί σε αυτή την εκτίμηση;

Κατ’ αρχάς το ΠΑΑ, και συγκεκριμένα η ενεργοποίηση του Μέτρου 4.1, που αφορά τις επενδύσεις των αγροτών και των συλλογικών σχημάτων, συνολικού προϋπολογισμού επιχορήγησης 600 εκατ. ευρώ. Αυτό δημιουργεί τη θετική επενδυτική διάθεση που διαβλέπουμε στην αγορά, καθώς περισσότεροι από 15.000 αγρότες υπέβαλαν αίτηση για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών τους σχεδίων. Τα επενδυτικά σχέδια που θα εγκριθούν θα μοχλεύσουν κεφάλαια άνω του 1 δισ. ευρώ. Σε αυτά πρέπει να προστεθεί φυσικά και η έναρξη των έργων του Μέτρου 4.2 για τη Μεταποίηση, όπως επίσης και τα προγράμματα CLLD/Leader. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι θα υπάρξει σημαντική κινητικότητα.

Τι χρειάζεται προκειμένου να πετύχουν οι επενδύσεις αυτές;

Αρχικά, όσοι επιχειρούν να υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να στοχεύουν σε σαφή οφέλη της επένδυσης που επιχειρούν. Οφέλη που σχετίζονται με την αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους, με τη μείωση του κόστους παραγωγής και με την καλύτερη πρόσβαση σε αγορές.

Επίσης, έχουν εμπειρία στο γεωργικό επάγγελμα και σχετική εκπαίδευση, είναι σε θέση να καταβάλουν ένα ποσό ως ίδια συμμετοχή και ταυτόχρονα είναι και συνεπείς στις υποχρεώσεις τους στο Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις τράπεζες και τρίτους. Παράλληλα, η επένδυση που έχουν σχεδιάσει είναι αναγκαία για τους ίδιους, συμφέρουσα και εντάσσεται αρμονικά στη διάρθρωση της εκμετάλλευσής τους, που είναι σημαντικό για μια επένδυση.

Και πώς θα χρηματοδοτηθούν αυτές οι επενδύσεις;

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει ετοιμάσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο, με στόχο να καλύψει κάθε ανάγκη των δικαιούχων. Βλέπουμε κάθε περίπτωση ξεχωριστά και εξατομικευμένα, ώστε να προσφέρουμε τον καταλληλότερο συνδυασμό λύσεων.

Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, δάνειο έναντι επιχορήγησης, επενδυτικό δάνειο, εγγυητική επιστολή και οτιδήποτε άλλο είναι αναγκαίο, ώστε να φτάσουμε στον στόχο μας, που είναι οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις να επιτύχουν τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους. Επίσης, παρακολουθούμε τις πρωτοβουλίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και συνεργαζόμαστε για τη διαμόρφωση επιπλέον χρηματοδοτικών εργαλείων εγγυήσεων και ρευστότητας. Στην Τράπεζα Πειραιώς, είμαστε έτοιμοι προς όφελος των πελατών μας.

Πρόκειται για άμεσες διαδικασίες;

Δεν μπορώ να σας πω πόσος θα είναι αυτός ο χρόνος, όμως από κάποια στιγμή και μετά η διαδικασία θα πέσει, ίσως και κάτω από τις δύο εβδομάδες. Από τη στιγμή που θα λάβουμε τις εγκρίσεις στα χέρια μας θα είμαστε γρήγοροι, αρκεί να υπάρχει πληρότητα φακέλου, ενώ παράλληλα η τράπεζα θα πρέπει να δει και τα πιο πρόσφατα στοιχεία, καθώς οι φάκελοι έχουν στοιχεία παρελθόντων ετών, ώστε να προχωρήσει με το αίτημα δανειοδότησης. Άλλωστε, η Τράπεζα Πειραιώς έχει μακρά εμπειρία και επανειλημμένως έχει αποδείξει ότι είναι απόλυτα συνεπής προς τους αγρότες, ξεκινώντας με την ομαλοποίηση των πληρωμών στους δικαιούχους ΟΣΔΕ.

Παράλληλα, τρέχετε ένα από τα πιο σημαντικά προγράμματα στον αγροτικό τομέα, το πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας. Πού βρίσκεστε σήμερα;

Περισσότεροι από 25.000 παραγωγοί και πάνω από 300 επιχειρήσεις, αγροτικοί συνεταιρισμοί και ομάδες παραγωγών έχουν επωφεληθεί μέχρι σήμερα από τη Συμβολαιακή Γεωργία. Αγρότες και επιχειρήσεις κάνουν τη δουλειά τους πιο προγραμματισμένα και με λιγότερο άγχος. Το σύνολο των εξαγωγών των επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί ξεπερνά το 1,5 δισ. ευρώ ετησίως, με περισσότερα από 50 προϊόντα να ταξιδεύουν σε 75 χώρες. Επίσης, έχουν μεσολαβήσει προγράμματα Συμβολαιακής Αγροεφοδίων, με τη χρήση της «Κάρτα του Αγρότη», αλλά και προγράμματα Συμβολαιακής με ξενοδοχεία, τα οποία διασφαλίζουν ελληνικά ποιοτικά προϊόντα για την κουζίνα τους.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα που ετοιμάζετε στον τομέα αυτόν;

Σήμερα, η Τράπεζα Πειραιώς ενισχύει την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων και τονώνει την εξαγωγική τους δραστηριότητα μέσω του νέου προγράμματος της Εξαγωγικής Συμβολαιακής Τραπεζικής.

Η «Εξαγωγική Συμβολαιακή» παρέχει στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις μία ολοκληρωμένη δέσμη συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε θέματα εξαγωγών, καθώς και δυνατότητα κάλυψης του πιστωτικού κινδύνου των επιχειρήσεων από τους πελάτες του εξωτερικού. Στην Τράπεζα Πειραιώς, δημιουργούμε σήμερα το αύριο του αγροτικού τομέα, ανοίγοντάς του τον δρόμο της ανταγωνιστικότητας στη διεθνή αγορά.

Πώς βλέπετε το αύριο του αγροτικού τομέα;

Τα πάντα αλλάζουν. Οι νέες διατροφικές συνήθειες και η σύγχρονη τεχνολογία αλλάζουν τον τρόπο οργάνωσης των αλυσίδων αξίας. Οι καταναλωτές επιλέγουν υγιεινά, ασφαλή και φιλικά προς το περιβάλλον τρόφιμα. Στα δίκτυα διανομής και στα logistics έχουμε την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών. Ο ανταγωνισμός παίρνει νέα μορφή, καθώς νέα προϊόντα και υποκατάστατα μεταβάλλουν την ένταση και τη φύση του. Ας δούμε την παραγωγή αγροτικών προϊόντων: Σήμερα, μέσω της ευφυούς γεωργίας αυξάνεται η αποτελεσματικότητα, διασφαλίζεται η ποιότητα και μειώνεται το κόστος παραγωγής των προϊόντων. Αλλάζουν τα πάντα και δική μας δουλειά είναι να προσαρμοζόμαστε για να αξιοποιούμε τις εξελίξεις.

Μπροστά μας έχουμε και την επόμενη Κοινή Αγροτική Πολιτική. Ποια είναι τα ζητήματα που ανοίγονται;

Η πρόκληση της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας του γεωργικού τομέα βρίσκεται στην κορυφή της ευρωπαϊκής ατζέντας. Όλοι, πλέον, συγκλίνουν στον κομβικό ρόλο της γνώσης, της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα.

-Διαφήμιση-