Τράπεζα Πειραιώς: Χρηματοδοτικά στηρίγματα στον αγρότη για μια αειφόρο ανάπτυξη

Ολοκληρωμένες προτάσεις προϊόντων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της οικονομίας
29/06/2024
5' διάβασμα
trapeza-peiraios-chrimatodotika-stirigmata-ston-agroti-gia-mia-aeiforo-anaptyxi-324897

Η επιλογή της κατάλληλης χρηματοδότησης γίνεται σε εξατομικευμένη βάση, σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε αγροτικής εκμετάλλευσης για κάλυψη τόσο καθημερινών, λειτουργικών αναγκών όσο και επενδυτικών αναγκών

Η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης θέτει σε εγρήγορση τους αγρότες και τις αγροτικές επιχειρήσεις, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ο εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα είναι εκ των ων ουκ άνευ και η εξασφάλιση των αναγκαίων κεφαλαίων αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα, για την υλοποίηση των αγροτικών επενδυτικών σχεδίων.

Η Τράπεζα Πειραιώς βρίσκεται δίπλα στον Έλληνα παραγωγό σε κάθε επενδυτικό του βήμα, καθώς πιστεύει ότι ο εκσυγχρονισμός του αγροτικού τομέα συμβάλλει καθοριστικά στην ανταγωνιστικότητα των παραγόμενων προϊόντων και προσθέτει υπεραξία, που εν τέλει οδηγεί στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Με μια ευρεία γκάμα προγραμμάτων χρηματοδοτικής στήριξης, η Τράπεζα Πειραιώς εξασφαλίζει στον αγρότη την αναγκαία ρευστότητα για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών και τα χρηματοδοτικά σχήματα για την αξιοποίηση των επιχορηγούμενων προγραμμάτων.

Χρηματοδοτήσεις επενδύσεων

1. Επιχορηγούμενα προγράμματα. Αφορά επενδύσεις σχετικές με όλες τις επιλέξιμες δαπάνες του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), όπως τα Σχέδια Βελτίωσης. Παρέχεται ολιστική αντιμετώπιση των επενδυτικών σχεδίων με το εξειδικευμένο δάνειο, που προεξοφλεί τη δημόσια στήριξη (επιχορήγηση), χωρίς την ανάγκη λήψης πρόσθετων εξασφαλίσεων. Σε συνδυασμό με κάποιο από τα επενδυτικά δάνεια (αφορά ποσοστό κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής), ο παραγωγός μπορεί να υλοποιήσει το επενδυτικό του σχέδιο.

2. Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας. Σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB) και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ). Καλύπτει αγορά επαγγελματικού εξοπλισμού (π.χ. θερμοκουρτίνα κ.λπ.) και δαπάνες κεφαλαίου κίνησης, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Είναι άτοκο κατά την πρώτη διετία και στην υπολειπόμενη διάρκεια το επιτόκιο είναι μειωμένο 50%, λόγω της άτοκης συνεισφοράς του Ταμείου.

3. Αγορά γης και εξοπλισμού. Είναι ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα για την αγορά γης και γεωργικού εξοπλισμού, την εγκατάσταση συστημάτων, καθώς και υποδομών σχετικών με τη λειτουργία των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Ειδικά για τους νέους, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 41ο έτος της ηλικίας τους, μπορούν να λάβουν από την πολιτεία επιδότηση επιτοκίου μέχρι και 100%. Η συχνότητα αποπληρωμής προσαρμόζεται στην παραγωγική δυναμικότητα της αγροτικής εκμετάλλευσης και τις ταμειακές ροές της.

Η επιλογή της κατάλληλης χρηματοδότησης γίνεται σε εξατομικευμένη βάση, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε αγροτικής εκμετάλλευσης για κάλυψη τόσο καθημερινών, λειτουργικών αναγκών όσο και επενδυτικών αναγκών.

4. Χρηματοδότηση εγκατάστασης συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) από αγρότες. Η αξιοποίηση των ΑΠΕ δίνει τη δυνατότητα στους παραγωγούς τόσο για τη δημιουργία συμπληρωματικών εσόδων όσο και για τη μείωση του κόστους παραγωγής. Η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει μία ολοκληρωμένη πρόταση προϊόντων για ΑΠΕ, προσφέροντας μία ολοκληρωμένη δέσμη προϊόντων, η οποία περιλαμβάνει την εγκατάσταση νέων φωτοβολταϊκών σταθμών (φ/σ), με ισχύ έως 500KW για: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αυτοκατανάλωση με συμψηφισμό ενέργειας (net metering) και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης. Παράλληλα, παρέχει ρευστότητα στους αγρότες κατόχους υφιστάμενων φ/σ για κάλυψη αναγκών ανανέωσης εξοπλισμού και αντικατάσταση υφιστάμενων panels, για τις ανάγκες του πάρκου και της εκμετάλλευσης.

Χρηματοδοτικές λύσεις για κάλυψη λειτουργικών αναγκών

1. Αγροκίνηση. Το νέο προϊόν της Τράπεζας Πειραιώς αφορά χρηματοδότηση για ενίσχυση της ρευστότητας και για κάλυψη αναγκών μονιμότερου χαρακτήρα, όπως αγορά εισροών για αποθεματοποίηση, έκτακτες επισκευές εγκαταστάσεων κ.λπ., με δυνατότητα αποπληρωμής σε βάθος πενταετίας.

2. Ανοιχτό δάνειο αγροτών. Καλύπτει ετήσιες ανάγκες της αγροτικής εκμετάλλευσης (αγροτικά εφόδια, εργόσημα, κόστος θέρμανσης, εντομοστεγή δίχτυα κ.λπ.). Το πιστοδοτικό όριο συνδέεται με το είδος της καλλιέργειας και το μέγεθος της αγροτικής εκμετάλλευσης, με στόχο την ολοκληρωμένη χρηματοδότηση των παραγωγικών δαπανών.

3. Μικρο-χρηματοδότηση αγροτών. Αφορά χρηματοδότηση μέχρι 5.000 ευρώ για κάλυψη έκτακτων αναγκών της εκμετάλλευσης, όπως αποκατάσταση ζημιών στον γεωργικό εξοπλισμό, μικροεπισκευές, αντικατάσταση φυτικού κεφαλαίου και οποιαδήποτε άλλα μη προγραμματισμένα έξοδα.

4. Κάρτα Αγρότη (προσφέρεται ενδεικτικά από Φεβρουάριο μέχρι Οκτώβριο). Η ειδικά σχεδιασμένη Κάρτα αποσκοπεί στην άμεση χρηματοδότηση των παραγωγικών δαπανών των αγροτών, κατά το χρονικό διάστημα της παραγωγικής διαδικασίας και είναι συνδεδεμένη με την ετήσια αγροτική επιδότηση. Παρέχεται υπό όρους και προϋποθέσεις που έχουν συμφωνηθεί με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

5. Κάρτα Συμβολαιακής Γεωργίας /Κτηνοτροφίας. Με τα προγράμματα της Συμβολαιακής Τραπεζικής, η Τράπεζα Πειραιώς προσεγγίζει «ολιστικά» την αλυσίδα αξίας του ελληνικού αγροδιατροφικού τομέα και συμβάλλει στον εξορθολογισμό του κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, παραγωγών-αγροτικών συνεταιρισμών – μεταποιητικών επιχειρήσεων. Η Συμβολαιακή Τραπεζική υποστηρίζει τους «νέους» αγρότες, τις Ομάδες Παραγωγών με αναπτυξιακή προοπτική, ενώ συμβάλλει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και την τόνωση της εξαγωγικής τους δραστηριότητας, παρέχοντας στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μια ολοκληρωμένη δέσμη υπηρεσιών.

ΓΡΑΦΕΙ: