Οι χάρτες της Google ως εργαλείο γεωργικής συμβουλευτικής

Ανάμεσα στις διαθέσιμες εφαρμογές για τους γεωργικούς συμβούλους, οι οποίες είναι συγκεντρωμένες σε μία ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω του προγράμματος FAIRshare, με σκοπό τη διάθεση ψηφιακών εργαλείων στους γεωργικούς συμβούλους, υπάρχει και η εφαρμογή της Google «Χάρτες».

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ψηφιακή υπηρεσία χαρτογράφησης από τους γεωργικούς συμβούλους, βοηθώντας τους αγρότες στον σχεδιασμό και στη διαχείριση της ελεγχόμενης βοσκής των ζώων τους στους βοσκότοπους.

Πιο αναλυτικά, τους δίνεται η δυνατότητα να χωρίσουν με ακρίβεια τις περιοχές της βόσκησης. Για μεγαλύτερη βοήθεια, παρέχονται και τρία εκπαιδευτικά βίντεο στο youtube. H πλατφόρμα του FAIRshare με τα διαθέσιμα εργαλεία για τους γεωργικούς συμβούλους είναι διαθέσιμη στην ομώνυμη σελίδα.