Ξένοι καθηγητές και ερευνητές στον Παρνασσό

Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες αποτελεί κάθε χρόνο η ευρύτερη περιοχή του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού.

Η άρτια οργάνωση του φορέα διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην προσέλκυση των επισκεπτών. Στο πλαίσιο του προγράμματος της περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που υλοποιεί ο φορέας δέχτηκε πρόσφατα μία ομάδα από την Ελβετία, την οποία ενημέρωσε για την οικολογική αξία, τα είδη της χλωρίδας και της πανίδας που βρίσκονται στην περιοχή, όπως και το καθεστώς προστασίας των οργανισμών αυτών.

Η ομάδα των επισκεπτών αποτελούνταν από καθηγητές και ερευνητές διάφορων ειδικοτήτων, οι οποίες έχουν σχέση με το περιβάλλον.

Το ενδιαφέρον για αυτή την επίσκεψη ήταν μεγάλο και ιδιαίτερη βαρύτητα και προσοχή έδειξαν στην πλούσια βιοποικιλότητα της περιοχής. Τα στελέχη του φορέα διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού ενημέρωσαν αναλυτικά τους επισκέπτες για τις δραστηριότητες του φορέα σε θέματα εκπαίδευσης πολιτών, ζητήματα περιβαλλοντικής ευαισθησίας, καθώς και για τον ρόλο του φορέα στην προστασία και στην αξιοποίηση της βιοποικιλότητας.