Στις χώρες με τη μεγαλύτερη «αγροτική αιμορραγία» η Ελλάδα

Πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) δημοσίευσε σειρά στοιχείων για το έτος 2021, που αφορούν βασικούς οικονομικούς δείκτες του πρωτογενούς τομέα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο κρατών-μελών της ΕΕ-27 συν Ισλανδία, Ελβετία και Νορβηγία.

Σύμφωνα με αυτά, το 2021, η μισθωτή εργασία στην ΕΕ ισοδυναμούσε με 7,9 εκατομμύρια εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης. Η πλειονότητα αυτών (5,5 εκατομμύρια) ήταν μη αμειβόμενοι με μισθό. Οι μισθωτοί πλήρους απασχόλησης, κατηγορία η οποία αντιπροσωπεύει κυρίως τους εργάτες γης, διαμορφώθηκε στους 2,3 εκατ. εργαζόμενους.

Στα σχόλια που συνοδεύουν τα στοιχεία της Eurostat επισημαίνεται η διαρκής πτωτική εξέλιξη στους απασχολούμενος στον πρωτογενή τομέα από το 2006 έως το 2021. Μάλιστα, σε μέσο ετήσιο ρυθμό, η μείωση του εργατικού δυναμικού φτάνει το 2,9%. Το 2021 συνεχίστηκε αυτή η τάση, αλλά με επιβράδυνση σε σχέση με τον μέσον όρο (-1%). Όσον αφορά το 2021, οι χώρες με τη μεγαλύτερη μείωση στην αγροτική απασχόληση ήταν η Βουλγαρία, (-9,9%), η Λετονία (-8,9%) και η Λιθουανία (-6,6%).

Ακολουθούσαν η Δανία, η Ρουμανία (μείωση πάνω από 6%), η Ισλανδία (-3%) και η Ελλάδα, η οποία με μείωση πάνω από 3% κατέχει την 7η χειρότερη επίδοση. Στον αντίποδα, η Ισπανία είδε αύξηση στην απασχόληση κατά 6,3%.

Σύμφωνα με τη Eurostat, σε Αυστρία, Ισπανία, Ρουμανία, Βέλγιο, Σουηδία και Ολλανδία, η μισθωτή απασχόληση αυξήθηκε το 2021 σε σύγκριση με το 2020, αντικατοπτρίζοντας μια αυξητική αύξηση σε προσλήψεις εποχικών εργατών γης. Αντίθετα, στις άλλες χώρες η εικόνα είναι αρνητική.

Εurostat: Μεγάλη πτώση του αγροτικού εισοδήματος στην Ελλάδα το 2021

Υστέρηση της Ελλάδας στους εργάτες γης

H χώρα μας, για το 2021, κατατάσσεται 8η όσον αφορά τη μείωση της απασχόλησης μισθωτής εργασίας, πλησιάζοντας το 3%. Αν ανατρέξουμε μάλιστα στα στοιχεία της Eurostat για την τελευταία πενταετία (2017-2021), θα δούμε ότι η απασχόληση της μισθωτής εργασίας υποχώρησε σχεδόν 20 ποσοστιαίες μονάδες (95% το 2017 έναντι 76% το 2021, με έτος αναφοράς και ποσοστό 100% το 2010).

Πρόκειται για τη χειρότερη επίδοση στην ΕΕ-27, πίσω μόνον από τη Μάλτα, γεγονός που αποτυπώνει έως έναν βαθμό τη βαρύτητα του προβλήματος της έλλειψης εργατών γης, την οποία η «ΥΧ» έχει αναδείξει συστηματικά με την αρθρογραφία της.