Χορηγήθηκε πιστοποίηση ΠΟΠ στο πρώτο τουρκοκυπριακό Χαλλούμι/Hellim

Στο πλαίσιο του συστήματος ποιότητας της ΕΕ, χορηγήθηκε πιστοποιητικό Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) στον πρώτο Τουρκοκύπριο παραγωγό τυριού «Χαλλούμι»/«Hellim».

Μετά την καταχώριση της ονομασίας «Χαλλούμι»/«Hellim» ως ΠΟΠ, μόνο το Χαλλούμι/Hellim που παράγεται στην Κύπρο σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών προδιαγραφών προϊόντος μπορεί να διατεθεί στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ονομασία «Χαλλούμι»/«Hellim». Σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις, δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για πιστοποίηση ΠΟΠ των προϊόντων τους έχουν οι παραγωγοί και των δύο πλευρών της Πράσινης Γραμμής.

Οπρώτος έλεγχος στην τουρκοκυπριακή κοινότητα πραγματοποιήθηκε φέτος τον Φεβρουάριο από το Bureau Veritas, ένα διεθνώς διαπιστευμένο όργανο που έχει εξουσιοδοτηθεί να διενεργεί τους σχετικούς επίσημους ελέγχους σε ολόκληρο το νησί. Ο πρώτος παραγωγός από την τουρκοκυπριακή κοινότητα που αξιολογήθηκε, βρέθηκε ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στις προδιαγραφές προϊόντος ΠΟΠ «Χαλλούμι»/«Hellim».

Το σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης ΠΟΠ από το Bureau Veritas εφαρμόζεται δυνάμει του κανονισμού της Επιτροπής για την καταχώριση του Χαλλουμιού/Hellim ως ΠΟΠ. Ορισμένοι παραγωγοί Χαλλουμιού που είναι εγκατεστημένοι στις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν ήδη λάβει την πιστοποίηση ΠΟΠ βάσει του εν λόγω συστήματος.

Εν τω μεταξύ, τα μέτρα σχετικά με τις απαιτήσεις της ΕΕ για την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία, τα οποία πρέπει να πληρούνται προκειμένου η τουρκοκυπριακή κοινότητα να επωφεληθεί πλήρως από το σύστημα ποιότητας της ΕΕ μέσω της εμπορίας των προϊόντων ΠΟΠ διαμέσου της Πράσινης Γραμμής, δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί.

Ο κ. Μάριο Νάβα, Γενικός Διευθυντής Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δήλωσε σχετικά: «Το Χαλλούμι/Hellim αποτελεί κοινή κληρονομιά και των δύο κοινοτήτων της Κύπρου. Το σημερινό σημαντικό βήμα καταδεικνύει ότι η τουρκοκυπριακή κοινότητα μπορεί να έχει απτά οφέλη από την πλήρη ένταξή της στην ΕΕ και ενθαρρύνει τους Τουρκοκύπριους να επιδιώξουν τη συμμόρφωση με τα πρότυπα της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, η διαδικασία πιστοποίησης ΠΟΠ για το Χαλλούμι/Hellim λειτουργεί σαν ένα μίνι εργαστήριο επανένωσης. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη συνεργασία και με τις δύο κοινότητες της Κύπρου, συμβάλλοντας στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ τους και ανοίγοντας τον δρόμο για την επανένωση της νήσου.»

Ιστορικό

Η καταχώριση του Χαλλουμιού/Hellim, του πιο γνωστού τυριού της Κύπρου, ως ΠΟΠ το 2021 έδωσε τη δυνατότητα στους παραγωγούς και των δύο κυπριακών κοινοτήτων να επωφεληθούν από το εν λόγω σύστημα ποιότητας της ΕΕ.

Η τουρκοκυπριακή κοινότητα οφείλει να εφαρμόσει μέτρα σχετικά με τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά πρότυπα της ΕΕ, προτού επιτραπεί η εμπορία του τυριού ΠΟΠ «Χαλλούμι»/«Hellim» από Τουρκοκύπριους παραγωγούς στην ΕΕ. Η εφαρμογή των εν λόγω μέτρων αναμένεται έως το τέλος του 2024.