Χωρίς καμία πρόβλεψη για τις μικρές αγροδιατροφικές επιχειρήσεις η νέα πρόσκληση του Αναπτυξιακού

«Ψηλά» σηκώνουν πλέον τα χέρια επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη 2η πρόσκληση του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων», προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ.

Όπως καταγγέλλεται στην «ΥΧ», ούτε σε αυτή την πρόκληση έχουν ληφθεί οι ιδιαιτερότητες των επενδυτικών σχεδίων που αφορούν τη διαλογή, την τυποποίηση και τη συσκευασία αγροτικών προϊόντων, με τους αρμοδίους να μην έχουν προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις όσον αφορά τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Ήδη από την προηγούμενη πρόσκληση είχε επισημανθεί το πρόβλημα –θέμα που είχε αναδείξει και η «ΥΧ»– σχετικά με τους ΚΑΔ της κατηγορίας «Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή». Σύμφωνα με τους ενδιαφερόμενους, οι συγκεκριμένοι ΚΑΔ δεν γίνονται αποδεκτοί από το Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣΚΕ).

ΚΑΔ

Υπενθυμίζεται ότι στην εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνεται μία σειρά ΚΑΔ τόσο για τη φυτική όσο και για τη ζωική παραγωγή. Όπως επισημαίνουν οι ενδιαφερόμενοι, «δεν πρόκειται για παροχή άυλων υπηρεσιών, αλλά για σημαντική γεωργική δραστηριότητα, η οποία συχνά λαμβάνει χώρα σε εγκαταστάσεις εντός του αγρού ή σε όμορες εκτάσεις, όπου υπάρχει συγκεντρωμένη γεωργική παραγωγή».

Το θέμα απασχολεί τόσο αγροτικούς συνεταιρισμούς όσο και μικρομεσαίες εμπορικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις, που συνδέονται με τον πρωτογενή τομέα στο πλαίσιο της καθετοποίησης της παραγωγής, της δημιουργίας οικονομιών κλίμακας και της αύξησης της προστιθέμενης αξίας των αγροτικών προϊόντων.

Παρά τις παρεμβάσεις που έγιναν στις υπηρεσίες και διαχειριστικές αρχές του ΥΠΑΑΤ και του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατά τη διάρκεια της προηγούμενης πρόσκλησης, ώστε να δοθεί λύση, τελικά, όπως ενημερώνουν οι ενδιαφερόμενοι την «ΥΧ», και αυτήν τη φορά δεν έχει γίνει καμία πρόβλεψη.