Χρηματική ενίσχυση μέσω ΕΠΑλΘ για την απώλεια εισοδήματος λόγω φυτοπλαγκτού ζητούν οι παράκτιοι αλιείς

Την αποζημίωση τους για απώλεια εισοδήματος λόγω αναστολής αλιευτικών δραστηριοτήτων από την εμφάνιση φυτοπλαγκτού ζητούν με επιστολή τους στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, οι παράκτιοι αλιείς.

Όπως αναφέρουν σε αυτή: «είναι αναγκαίο να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που παρέχει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Αλιείας 2014-2020 ή άλλη πηγή οικονομικής ενίσχυσης (ίδρυση ταμείου αλληλοβοήθειας), ώστε και οι αλιείς να αποζημιωθούν για την παύση των δραστηριοτήτων τους και το οικοσύστημα να προστατευτεί καθώς οι αλιείς θα έχουν οικονομικό κίνητρο να μην εξορμούν για καθορισμένο χρονικό διάστημα. Όχι μόνο στις περιοχές που έχουν πληγεί αλλά και στις γειτονικές».

Αναλυτικά η επιστολή αναφέρει:

«Κύριε Υπουργέ,

Σε συνέχεια της ενημέρωσης που σας είχαν κάνει οι εκπρόσωποι των παράκτιων αλιέων στις συναντήσεις που έχουν γίνει μαζί σας το προηγούμενο διάστημα, τόσο στην προ διμήνου συνάντηση με την κα Υφυπουργό, όσο και στην συνάντηση με συνεργάτες του γραφείου του Υπουργού (σε σύσκεψη που προκλήθηκε με πρωτοβουλία του γραφείου Πρωθυπουργού), θα θέλαμε να επανέλθουμε κατά προτεραιότητα στα ακόλουθα.

Τα τελευταία δύο χρόνια παρατηρείται έντονα το φαινόμενο του φυτοπλαγκτόν σε πολλές περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα όμως στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο και στους κόλπους Ευβοϊκό, Παγασητικό, Θερμαϊκό, Κορινθιακό. Δεν είναι βέβαια ένα φαινόμενο άγνωστο στους παράκτιους αλιείς αλλά ενώ η παρουσία του κατά το παρελθόν ήταν πιο αραιή και για μικρά χρονικά διαστήματα, τα τελευταία δύο χρόνια μας ξαφνιάζει η συχνότητα και η διάρκεια του φαινομένου και μας δημιουργεί σοβαρή απώλεια εισοδήματος κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Η κλιματική αλλαγή που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια δυστυχώς προκαλεί δυσμενή καιρικά φαινόμενα το χειμώνα (πλημμύρες, έντονες χιονοπτώσεις) τα οποία έχουν σαν αποτέλεσμα την εισροή μεγάλων ποσοτήτων γλυκού νερού στην θάλασσα, ο οποίος είναι ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες σε συνδυασμό και με την απότομη αύξηση της θερμοκρασίας για την εμφάνιση του φαινομένου. Επίσης λόγο περιβαλλοντικών συμβάντων που λαμβάνουν χώρα σε θαλάσσιες περιοχές αλλά και στην ηπειρωτική χώρα, το θαλάσσιο περιβάλλον δέχεται διάφορα απόβλητα, επεξεργασμένα ή μη, τα οποία δημιουργούν επιπρόσθετες ευνοϊκές συνθήκες (έλλειψη οξυγόνου) για την εμφάνιση του φαινομένου. Ιδιαίτερα η χρήση των στατικών εργαλείων(παράκτιων) ήταν ανέφικτη για διάστημα τουλάχιστον 2 μηνών από (15 Ιουλίου έως 15 Σεπτεμβρίου περίπου) για το 2017 και αντίστοιχα από 1 Ιουνίου έως 1 Αυγούστου για το 2018.

Κε Υπουργέ

Οι συνέπειες μη εργασίας των Αλιέων ήταν εμφανείς τόσο στα αλιευτικά τους εργαλεία, που σε πολλές περιπτώσεις καταστράφηκαν, όσο και στο εισόδημα τους! Τα εισοδήματα των αλιέων συρρικνώθηκαν και σε πολλές περιπτώσεις εξαφανίστηκαν, με αποτέλεσμα την μη εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων τους, καθώς και της απειλής μη διαβίωσης των ίδιων και των οικογενειών τους! Επίσης πολλοί συνάδελφοι στην προσπάθειά τους να επιβιώσουν, εξορμούσαν ακόμη και σε περιοχές με φυτοπλακτόν καταστρέφοντας τα δίχτυα τους , είτε σε άλλα αλιευτικά πεδία, επίσης με σημαντική οικονομική ζημιά.

Αντίστοιχες προσπάθειες των αλιέων στο παρελθόν, για οικονομική ενίσχυση, με το μέτρο της προσωρινής παύσης, δεν ευοδώθηκαν, το οποίο ουδέποτε ενεργοποιήθηκε.

Έτσι σήμερα είναι αναγκαίο να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που παρέχει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Αλιείας 2014-2020 ή άλλη πηγή οικονομικής ενίσχυσης (ίδρυση ταμείου αλληλοβοήθειας), ώστε και οι αλιείς να αποζημιωθούν για την παύση των δραστηριοτήτων τους και το οικοσύστημα να προστατευτεί καθώς οι αλιείς θα έχουν οικονομικό κίνητρο να μην εξορμούν για καθορισμένο χρονικό διάστημα. Όχι μόνο στις περιοχές που έχουν πληγεί αλλά και στις γειτονικές.

Ειδικότερα παραπέμπουμε στις προβλέψεις του άρθρου 33 «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων» του Καν(ΕΕ)508/2013 και για την εφαρμογή των μέτρων διατήρησης που αναφέρονται στο άρθρο 7, παρ. 1δ, υπό τη μορφή οικονομικού κινήτρου για την αναστολή των αλιευτικών δραστηριοτήτων σε ευρύτερες περιοχές από τις πληγείσες και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος και στο άρθρο 7 παρ. 2γ, υπό τη μορφή εθνικού μέτρου προσωρινής παύσης του Καν(ΕΕ) 1380/2013 της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ), με το οποίο απαιτείται κλείσιμο καθορισμένων περιοχών που πλήττονται από φυτοπλαγκτόν ή ευρύτερες, και μπορεί να εφαρμοστεί κατά την πρώτη εκδήλωση του φαινομένου πχ τον επόμενο χρόνο. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 33 οικονομική ενίσχυση μπορούν να λάβουν οι αλιείς αλιευτικών σκαφών που αποδεδειγμένα έχουν αναστείλει τις δράστη ρ ιότητές τους για διάστημα πχ δύο μηνών ή τριών μηνών. Και ειδικότερα:

  • «Ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών της Ένωσης τα οποία είναι νηολογημένα ως ενεργά και έχουν ασκήσει αλιευτικές δραστηριότητες στη θάλασσα επί τουλάχιστον 120 ημέρες στη διάρκεια των δύο ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης» (παράγραφος 3 α του άρθρου 33 του Καν(ΕΕ)508/2013):
  • «Αλιείς που έχουν εργαστεί στη θάλασσα για τουλάχιστον 120 ημέρες στη   διάρκεια  των  δύο  ημερολογιακών  ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης επί αλιευτικού σκάφους της Ένωσης το οποίο αφορά η προσωρινή παύση» (παράγραφος 3β του άρθρου 33 του Καν(ΕΕ)508/2013)

Μεταξύ των δικαιολογητικών που θα προσκομίζονται προτείνουμε να είναι τα εξής:

  1. Βεβαίωση αλιευτικού συλλόγου για τις προβλεπόμενες ημέρες εργασίας τα προηγούμενα έτη και για την παύση δραστηριοτήτων.
  2. Κατά περίπτωση κατηγορίας σκάφους, Ημερολόγιο Αλιείας-Δήλωση Εκφόρτωσης, 4μηνιαίο δελτίο δήλωσης παραγωγής, ημερολόγιο γέφυρας και τιμολόγια, αντίγραφο βιβλίου εσόδων εξόδων, Φορολογική δήλωση κ.α.

Η παραπάνω οικονομική ενίσχυση αφορά κατά προσέγγιση σε 3.000 ιδιοκτήτες και πλήρωμα παράκτιων σκαφών και θα αποτελέσει κίνητρο καθολικής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων σε περιοχές που έχουν επηρεαστεί αρνητικά από το φυτοπλακτόν αλλά και σε άλλες γειτονικές, που συχνά επιλέγονται για εξορμήσεις από τους αλιείς υπό το βάρος των οικονομικών υποχρεώσεων παρότιη οικονομική ζημιά δεν αποκαθίσταται.

Η ενεργοποίηση του παραπάνω άρθρου του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, υπό τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης προς τους αλιείς, για την προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, μπορεί να υποστηρίξει την αντιμετώπιση τόσο των οικονομικών όσο και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εκδήλωση σχετικών φαινομένων καθώς θα συμβάλλει στην περαιτέρω μείωση των αλιευτικών δραστηριοτήτων .και της αλιευτικής προσπάθειας, όχι μόνο σε περιοχές που έχουν πληγεί αλλά και σε μεγαλύτερη έκταση, ευνοώντας τα ιχθυαποθέματα, για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα μέχρι την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων.

Γνωρίζοντας την ευαισθησία σας και την άμεση ανταπόκριση που δείχνετε σε άλλους κλάδους του πρωτογενούς τομέα, σας ζητούμε να ενεργοποιήσετε οικονομικούς πόρους που έχετε διαθέσιμους, ώστε επιτέλους να αποζημιωθούν και οι παράκτιοι αλιείς.

Αναμένουμε και ευελπιστούμε στην άμεση ανταπόκρισή σας.

Εκ μέρους του Δ.Σ».