Χρηματοδοτικά Εργαλεία, Οικολογικά Σχήματα και Παρεμβάσεις για ζωική παραγωγή: Ενημερωτικά φυλλάδια από το ΥΠΑΑΤ, αλλά χωρίς τις κανονιστικές

Ενημερωτικά φυλλάδια για το Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ ανήρτησε στην ιστοσελίδα του το ΥΠΑΑΤ, ενώ ο αγροτικός πληθυσμός περιμένει ακόμη να οριστικοποιηθούν και να υπογραφούν οι κανονιστικές πράξεις του Σχεδίου, ώστε να ξεκινήσει επί της ουσίας η εφαρμογή του.

Τα ενημερωτικά φυλλάδια αφορούν μία συνοπτική περιγραφή:

  • Των Οικολογικά Σχημάτων που περιλαμβάνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο
  • Των παρεμβάσεων για τη Ζωική Παραγωγή
  • Των Χρηματοδοτικών Εργαλείων

Επιπλέον, υπενθυμίζουμε ότι είναι ανηρτημένα τόσο το Στρατηγικό Σχέδιο, όπως εγκρίθηκε από την Κομισιόν, όσο και μία συνοπτική του περιγραφή.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε τα ενημερωτικά φυλλάδια 

Οικολογικά Σχημάτων

Παρεμβάσεων για τη Ζωική Παραγωγή

Χρηματοδοτικών Εργαλείων