Η χρήση μη εγκεκριμένων φυτοφαρμάκων υπονομεύει μια ακόμη χρονιά με ρεκόρ εξαγωγών

Την προσοχή τόσο των παραγωγών όσο και των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών στη χρήση φυτοφαρμάκων, ώστε αυτά να είναι αυστηρά και μόνο τα εγκεκριμένα και να μη διακυβεύεται η φήμη των ελληνικών προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού, εφιστούν οι εξαγωγείς φρούτων και λαχανικών.

Όπως δήλωσε ο ειδικός σύμβουλος του Incofruit Hellas, Γιώργος Πολυχρονάκης, «στο RASFF (σύστημα ταχείας ειδοποίησης για τρόφιμα και ζωοτροφές) καταγράφηκε στις 18/3 στη Ρουμανία η απόρριψη φορτίου πορτοκαλιών από τη Ελλάδα, μέσω Βουλγαρίας, λόγω υψηλής παρουσίας υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων. Ο λόγος της απόρριψης ήταν η παρουσία του φυτοφαρμάκου chlorpyrifos-methyl, σε αναλογία  (0,034 mg/kg – ppm). Ακολούθησε και από την Γερμανία απόρριψη φορτίου βιολογικών αγγουριών με χρήση φυτοφαρμάκου. Τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε παρόμοια κρούσματα και δυστυχώς τα παραπάνω δυσφημούν τα ελληνικά προϊόντα. 

Απευθύνεται έκκληση στους  μεν παραγωγούς  για τη  μη χρήση απαγορευμένων φυτοφαρμάκων στην παραγωγή των προϊόντων μας, στις  δε αρμόδιες ελεγκτικές αρχές της χώρας μας για την διαφύλαξη της φήμης των προϊόντων  μας με εντατικοποίηση των ελέγχων, καθώς, μάλιστα, είναι γνωστό ότι λόγω της πανδημίας οι έλεγχοι στις καταναλωτικές αγορές αυστηροποιούνται και πολλαπλασιάζονται προς διαφύλαξη της υγείας των καταναλωτών.

Παράλληλα, εξακολουθούν και παρατηρούνται φαινόμενα διακίνησης  ατυποποίητων  ακτινιδίων και πορτοκαλιών χωρίς να υποστούν επεξεργασία και τυποποίηση σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις από “Έλληνες, Ιταλούς και Βαλκάνιους εμπόρους”».

Επισημαίνει, δε, ότι εάν αντιμετωπιστούν τα υφιστάμενα θέματα αθέμιτου ανταγωνισμού, εφαρμοστούν οι κοινοτικοί κανόνες και επιτηρηθεί σωστά από την ελληνική πολιτεία η όλη διακίνηση, τότε το 2021 (ως δείχνουν και τα μέχρι σήμερα στοιχεία), θα είναι ακόμη μία χρονιά με προοπτικές, όπου μπορούμε να συνεχίσουμε να καταγράφουμε ρεκόρ στις εξαγωγές φρούτων και λαχανικών όπως το 2020, σταθεροποιώντας το θετικό ισοζύγιο που επιτεύχθηκε στα αγροτικά μας προϊόντα.

Το Καθολικό Πάσχα έδωσε ώθηση στις εξαγωγές

Την εβδομάδα μέχρι την 1η Απριλίου συνεχίστηκε με αυξημένους ρυθμούς η εξαγωγή – διακίνηση εσπεριδοειδών και ακτινιδίων λόγω και του Πάσχα των Καθολικών, με την προσφορά να ανταποκρίνεται στη ζήτηση.

Η εξαγωγή μήλων συνεχίζεται με εκτίμηση του ρυθμού εξαγωγών τους +5,6% (65.679 τ. έναντι 62.209 τ.).

Επίσης, συνεχίζεται με αυξητικούς ρυθμούς η εξαγωγή φράουλας και από 1/1 έως 1/4/2021 ανήλθαν σε 24.400 τόνους έναντι 18.334 τ. αντίστοιχα πέρσι.

Αλλά και οι τομάτες το ίδιο χρονικό διάστημα κατέγραψαν εξαγωγές ύψους 12.475 τ. έναντι 9.425 τ. πέρσι. 

Συνεχίζεται η εξαγωγή ακτινιδίων, 155.640 τ. έναντι 157.925 τ. αντίστοιχα πέρσι, με τις ποσότητες προς τρίτες εκτός ΕΕ-27 χώρες να αντιπροσωπεύουν το 27,5% με 42.782 τ. έναντι 30,4% την αντίστοιχη περίοδο 2019/20 με 47.956 τ.