Χρυσό Βραβείο για την E-LA-WON από την Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ

Χρυσό Βραβείο για την E-LA-WON από την Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ

Η εταιρεία ELAWON στην εκπνοή του 2019 απέσπασε Gold Award στην κατηγορία Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας στα βραβεία «Made in Greece».

Ο θεσμός αυτός εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για την ενδυνάμωση και διάδοση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου καινοτομίας και εξωστρέφειας, και ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις παραγωγής και μάρκετινγκ προϊόντων βασισμένων στην ποιότητα, την καινοτομία, τη διαφοροποίηση, τις στοχευμένες αγορές, τα διεθνή δίκτυα διανομών και τα brand names.

Στόχος είναι η ανάδειξη και επιβράβευση των επιχειρήσεων που επιτυγχάνουν εξαιρετικές επιδόσεις στη δημιουργία και διάθεση προϊόντων με σημαντική προστιθέμενη αξία για την Ελληνική Οικονομία.

Όπως τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κος Ιωάννης Καμπούρης, με το Χρυσό αυτό Βραβείο εξωτερικεύουμε την ανάγκη να αναδείξουμε τη σημαντικότητα της αγροτικής παραγωγής για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας μας. Έτσι η Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ επιβραβεύει την παραγωγή και αναδεικνύει την Ελλάδα με τα βραβεία «Made in Greece».

Η ELAWON κάλυψε κριτήρια αξιολόγησης όπως:

  • Η εμπορική, παραγωγική και τεχνολογική ανάπτυξη της νεοφυούς παραγωγικής επιχείρησης και βαθμός εξωστρέφειας στις αγορές της αλλοδαπής.
  • Διεθνείς αναγνωρίσεις και διακρίσεις.
  • Η ύπαρξη ενός οργανωμένου επιχειρηματικού σχεδίου.
  • Η συνεισφορά της νεοφυούς επιχείρησης σε εθνικό επίπεδο.
  • Η βιωσιμότητα της επιχειρηματικής ιδέας που δημιούργησε τη νεοφυή επιχείρηση.
  • Η ικανότητα προσέλκυσης επενδυτών και κεφαλαίου για την ανάπτυξη της επιχείρησης.