Συναγερμός για την Χylella – Προσβάλλει και φυτά που δεν ήταν στόχοι μέχρι σήμερα

levanta_Xylella-fastidiosa
Το βακτήριο Xylella Fastidiosa στην Λεβάντα

Το καταστρεπτικό βακτήριο Xylella Fastidiosa παρουσιάζει σημαντική έξαρση σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Προσβάλλει είδη φυτών όπως το δεντρολίβανο, η μυρτιά, ο ραμνός, τα οποία μέχρι και σήμερα δεν είχαν καταγραφεί ως στόχοι του βακτηρίου. Αυτά τα είδη αποτελούν φυσικούς ξενιστές του παθογόνου και θα πρέπει να ελέγχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Το βακτήριο θεωρείται η σοβαρότερη απειλή για πολλά καλλιεργούμενα είδη. Καταστρέφει δενδρώδεις καλλιέργειες, βασικά είδη, ακόμη και ζιζάνια.

Σήμερα, αρκετοί Έλληνες ειδικοί υποστηρίζουν ότι είναι ένας σημαντικός κίνδυνος για τις καλλιέργειες της χώρας στο προσεχές μέλλον. Ο Κωνσταντίνος Τζελάς, γεωπόνος της ΔΑΟΚ Εύβοιας, μίλησε στην «ΥΧ» για τα νέα δεδομένα: «Τα συμπτώματα που προκαλούνται από το βακτήριο εκδηλώνονται διαφορετικά για κάθε φυτό-ξενιστή. Επειδή το βακτήριο προσβάλλει τα αγγεία του ξύλου και εμποδίζει τη μεταφορά του νερού και των θρεπτικών στοιχείων, τα ασθενή φυτά εκδηλώνουν συμπτώματα μαρασμού, νέκρωσης και ξήρανσης των φύλλων και γενικά όλο το φυτό νεκρώνεται. Στη χώρα μας δεν έχει παρατηρηθεί ακόμα σχετική προσβολή, επειδή όμως η πιθανότητα να εισαχθεί το μόλυσμα από άλλες χώρες είναι μεγάλη, απαιτείται από τους διακινητές πολλαπλασιαστικού υλικού να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί», αναφέρει.

Εστιάζοντας στην καταγραφή και ταυτοποίηση όλου του πολλαπλασιαστικού υλικού, ο κ. Τζελάς επισημαίνει πως «τα φυτά θα πρέπει να έχουν το απαραίτητο φυτοϋγειονομικό διαβατήριο, που σημαίνει πρακτικά να έχουν γίνει όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι. Ακόμη, πρέπει να καταγράφονται σε αρχείο όλα τα νόμιμα παραστατικά στα οποία αναγράφονται τα στοιχεία όλων των φυτών που διακινούνται».

Τέλος, οι παραγωγοί θα πρέπει και οι ίδιοι να είναι προσεκτικοί τόσο όταν προμηθεύονται πολλαπλασιαστικό υλικό όσο και στην εξέλιξη της καλλιέργειας, παρακολουθώντας για τυχόν προσβολές των φυτών τους. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να απευθύνονται για άμεση ενημέρωση στους αρμόδιους υπαλλήλους των οργανισμών.