ΥΠΑΑΤ: Καθορίζεται η διαδικασία και οι αμοιβές των αξιολογητών

Θεσσαλία: Εγκρίθηκαν 16,5 εκατ ευρώ για την πληρωμή των Νέων Αγροτών

Με τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου καθορίστηκαν η διαδικασία και οι αμοιβές των αξιολογητών έργων και δράσεων του ΥΠΑΑΤ που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Πιο συγκεκριμένα το ύψος της αποζημίωσης που καταβάλλεται στους αξιολογητές των  ορίζεται στο ποσό των εξήντα (60) ευρώ ανά αξιολόγηση αίτησης χρηματοδότησης επενδυτικού σχεδίου, μη συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ τον μήνα και το ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) ευρώ το έτος.

Δείτε ΕΔΩ την τροπολογία