Οι υπενθυμίσεις των αιτήσεων που λήγουν

✱ Μετατέθηκε η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης στο υποέργο «Γενετική Βελτίωση Ζώων» του Ταμείου Ανάκαμψης για την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 12:00 μ.μ.

✱ Ολοκληρώνεται την 1η Δεκεμβρίου 2022 η περίοδος υποβολής των αιτήσεων νέων φυτεύσεων αμπελώνων με οινοποιήσιμες ποικιλίες για το έτος 2023.

✱ Λήγει στις 21 Δεκεμβρίου η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων επιχειρήσεων στον Β΄ κύκλο του προγράμματος επιδότησης της εργασίας από τη ΔΥΠΑ για την πρόσληψη 3.400 ανέργων, πρώην εργαζομένων σε επιχειρήσεις των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου, που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης.

✱ Λήγει στις 30 Δεκεμβρίου 2022 η εμπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων πληρωμής για το 1ο έτος υλοποίησης του Υπομέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» του ΠΑΑ 2014-2022. Έως τις 16 Ιανουαρίου 2023 η υποβολή των φακέλων των εκτυπωμένων αιτήσεων πληρωμής.

✱ Παράταση παράδοσης ξηρής σταφίδας στις μεταποιητικές επιχειρήσεις: Την παράταση της ημερομηνίας παράδοσης της ξηρής σταφίδας στις εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις έως τις 11 Φεβρουαρίου 2023 αποφάσισε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, σχετικά με τη Συνδεδεμένη Ενίσχυση στον τομέα της καλλιέργειας Κορινθιακής σταφίδας. Επιπλέον, ο Οργανισμός παρατείνει την καταχώριση στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ από τις μεταποιητικές επιχειρήσεις των συνολικών ποσοτήτων για κάθε γεωργό ή φορέα από τον οποίο έχουν παραλάβει πρώτη ύλη αποξηραμένη κορινθιακή σταφίδα, καθώς και τη μεταφόρτωση σε ψηφιακή μορφή των δελτίων ποσοτικής παραλαβής/τιμολογίων ανά παραγωγό έως την 28η Φεβρουαρίου 2023.