Η υπερδέσμευση το δέλεαρ για να «τρέξει» πιο γρήγορα το ΠΑΑ

✱ Σε ποια μέτρα προορίζεται το μαξιλάρι ύψους 600 εκατ. ευρώ
✱ Αναλυτικά τα ποσά που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί από τα 1,3 δισ. ευρώ

-Διαφήμιση-

«Μπόνους» περισσότερα κονδύλια σε όσους φορείς καταφέρουν να ολοκληρώσουν νωρίτερα τις διαδικασίες των προσκλήσεων-αξιολογήσεων υπόσχεται το ΥΠΑΑΤ, προκειμένου να επιταχυνθεί η υλοποίηση του ΠΑΑ 2014-2020.

Πρόκειται για νέο κίνητρο, που αφορά την αξιοποίηση του εργαλείου της υπερδέσμευσης για την άμεση ένταξη και νομική δέσμευση του συνόλου των διαθέσιμων πόρων με προτεραιότητα τους πιο… γρήγορους φορείς. Το καμπανάκι χτυπά τόσο για τις περιφέρειες όσο και τις Τοπικές Ομάδες Δράσης, αφού το διαθέσιμο υπόλοιπο της προγραμματικής υπερδέσμευσης ανέρχεται σε 600 εκατ. ευρώ περίπου και προορίζεται για Σχέδια Βελτίωσης, έργα LEADER και μικρά εγγειοβελτιωτικά.

Στόχος είναι, όπως λένε στην πλατεία Βάθη, να διασφαλιστεί η έγκαιρη απορρόφηση των πόρων, η έγκαιρη απόσβεσή της, καθώς και η ελαχιστοποίηση του κινδύνου καθυστέρησης υλοποίησης των έργων και της μη ολοκλήρωσής τους εντός των χρονικών ορίων της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.

Προγραμματική υπερδέσμευση

Αυτήν τη στιγμή, έχει ενεργοποιηθεί το 53,06% από το ποσό της προγραμματικής υπερδέσμευσης, το οποίο ανέρχεται σε 1,3 δισ. ευρώ περίπου.

Υπενθυμίζεται ότι το ποσό της προγραμματικής υπερδέσμευσης εγκρίθηκε πριν από περίπου 6 μήνες, με τη σχετική απόφαση από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης να λαμβάνει ΦΕΚ στις 4 Ιουνίου 2019. Ουσιαστικά, η χώρα κατάφερε να λάβει το πράσινο φως για την αξιοποίηση ενός επιπλέον 23,6% επί του συνόλου της δημόσιας δαπάνης του τρέχοντος Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ήδη, η προηγούμενη ηγεσία του ΥΠΑΑΤ είχε προβλέψει τον διπλασιασμό του προϋπολογισμού των Σχεδίων Βελτίωσης, ενώ νωρίτερα είχε αποφασιστεί, μεταξύ άλλων, η αύξηση του προϋπολογισμού της δράσης 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων – έργα άνω των 2,2 εκατ. ευρώ», της Βιολογικής Γεωργίας και της Μεταποίησης.

Χρήση υπερδέσμευσης

Πιο αναλυτικά, και με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020:

 Στο πλαίσιο του Υπομέτρου 4.2 «Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων» έχει δοθεί υπερδέσμευση ύψους 250 εκατ. ευρώ, αν και μέχρι πρότινος είχαν αξιοποιηθεί τα 207 εκατ. ευρώ, δηλαδή το 82,8% της προγραμματικής υπερδέσμευσης.

Στο πλαίσιο της Δράσης 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» για τα έργα με προϋπολογισμό πάνω από 2,2 εκατ. ευρώ, δόθηκε και αξιοποιήθηκε πλήρως η υπερδέσμευση ύψους 270 εκατ. ευρώ (150% του αρχικού προϋπολογισμού της πρόσκλησης).

Στο πλαίσιο της Δράσης 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» δόθηκε και επίσης αξιοποιήθηκε η υπερδέσμευση ύψους 32,6 εκατ. ευρώ. (να σημειωθεί ότι έγινε μία υπέρβαση στην απορρόφηση με το ποσοστό χρήσης να ανέρχεται στο 100,21%).

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Μέτρου 9 «Ομάδες Παραγωγών» εγκρίθηκε αίτημα υπερδέσμευσης, συνολικού ποσού 14.025.232,57 ευρώ για την ένταξη όλων των δυνητικών δικαιούχων. Έχει αξιοποιηθεί το 90,25%.

Στο πλαίσιο της Δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» έχει δοθεί υπερδέσμευση, ύψους 58,69 εκατ. ευρώ, κατά 8 εκατ. ευρώ παραπάνω από την προγραμματική.

Στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» έχει δοθεί και αξιοποιηθεί υπερδέσμευση ύψους 90 εκατ. ευρώ.

Νέος προγραμματισμός

Από το ΥΠΑΑΤ έχει προγραμματιστεί για τα μικρά εγγειοβελτιωτικά (μέχρι 2,2 εκατ. ευρώ) υπερδέσμευση 144 εκατ. ευρώ (119,60% του προϋπολογισμού του χρηματοδοτικού της δράσης). Και, όπως είναι γνωστό, ήδη από τον περασμένο Ιούνιο έχει προγραμματιστεί υπερδέσμευση 300 εκατ. ευρώ για τα Σχέδια Βελτίωσης (94,94% του αρχικού προϋπολογισμού της πρόσκλησης).

CLLD-LEADER

Όσον αφορά το Μέτρο 19 CLLD-LEADER, έχει προγραμματιστεί υπερδέσμευση ύψους 179 εκατ. ευρώ για επενδύσεις ιδιωτικού και δημοσίου χαρακτήρα. Ήδη τα 32,05 εκατ. ευρώ (δηλαδή το 17,91% της προγραμματικής υπερδέσμευσης) έχουν χρησιμοποιηθεί σε αποφάσεις ένταξης δημοσίων έργων.

Ειδικότερα, για 16 τοπικά προγράμματα έχουν εκδοθεί εντάξεις έργων δημοσίου χαρακτήρα, συνολικής δημόσιας δαπάνης 67.181.867,03 ευρώ, λαμβάνοντας υπερδέσμευση ύψους 32.045.220,92 ευρώ (δηλαδή 146,93% του προϋπολογισμού τους).

-Διαφήμιση-