Υπερκαλύφθηκε ο προϋπολογισμός του Leader Αλιείας στην ΠΕ Νήσων Αττικής

Συνολικά 19 αιτήσεις στήριξης υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης δημόσιων παρεμβάσεων για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών της ΠΕ Νήσων Αττικής, του ΕΠΑλΘ 2014-2020. Η πρόσκληση είχε συνολικό προϋπολογισμό 780.000 ευρώ με δυνατότητα υπερδέσμευσης έως 1.250.000 ευρώ.

Ο προϋπολογισμός των υποβληθεισών προτάσεων ανέρχεται σε 2.511.009,63 ευρώ, με τις αιτήσεις να αφορούν, μεταξύ άλλων, βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών και υπηρεσιών (αλλά και τη δημιουργία νέων) που σχετίζονται αποκλειστικά με την αλιεία και τη θάλασσα. Θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες αξιολόγησης των προτάσεων.