Υποβολή αίτησης τροποποίησης/ανάκλησης για τη μείωση ρύπανσης νερού

-Διαφήμιση-

Προθεσμία μέχρι και τις 31 Μαρτίου θα έχουν οι δικαιούχοι της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020, για να υποβάλουν αίτηση τροποποίησης πράξης (συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης πράξης) ή/και αίτηση ανάκλησης ένταξης πράξης για το τρίτο έτος εφαρμογής (έτος 2020) της δράσης 10.1.04.

-Διαφήμιση-