ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.3: Ενίσχυση για μικρές εκμεταλλεύσεις

Τη διάθεση πίστωσης 1,575 εκατ. ευρώ σε 375 ωφελούμενους κάτω των 61 ετών, που κατοικούν σε κοινότητες πληθυσμού έως 5.000 κατοίκων, για την ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ενέκρινε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Με τη διάθεση και την κατανομή της πίστωσης στους δικαιούχους, η οποία αντιστοιχεί στο 30% του ύψους της εγκεκριμένης ενίσχυσης, και μετά την επαλήθευση των ΔΑΟΚ, θα ολοκληρωθεί το Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων».

Στόχος του μέτρου είναι οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις να αναπτύξουν περαιτέρω τις γεωργικές τους δραστηριότητες, μέσω ενεργειών που αφορούν τη βελτίωση της οικονομικής ή περιβαλλοντικής βιωσιμότητάς τους ή την εν γένει διαρθρωτική τους προσαρμογή (όπως παραγωγική, οργανωτική κ.λπ.), ούτως ώστε να είναι «ικανές» να υποστηρίξουν μελλοντική επαγγελματική ενασχόληση των κατόχων τους στη γεωργία.

Σύμφωνα με την περιφέρεια, πρόκειται για ένα σημαντικό πρόγραμμα που δίνει προοπτική σε μικρούς παραγωγούς, παρέχοντας δυνατότητα για συμπληρωματικές δραστηριότητες στους ωφελούμενους.