Υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών από το Perrotis College και τη BIOS AGROSYSTEMS

Δύο υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών προκηρύσσουν η BIOS AGROSYSTEMS, θυγατρική της REDESTOS – EFTHYMIADIS AGROTECHNOLOGY GROUP και το Perrotis College της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Είναι διετούς φοίτησης, με έναρξη την ακαδημαϊκή χρονιά 2023 – 2024 και αφορούν τα προγράμματα σπουδών:

  • M.Sc. in New Food Product & Business Development
  • M.Sc. in Marketing for the Agro-Food Sector
  • M.Sc. in Sustainable Agriculture and Management

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες ακαδημαϊκές προϋποθέσεις και στην αξιολόγηση της αίτησής τους θα συνεκτιμηθούν επιπλέον παράγοντες και κριτήρια. Επίσης, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη με τα μέλη της επιτροπής εγγραφών του Perrotis College με στόχο να διερευνηθούν στοιχεία της προσωπικότητας, τα κίνητρα, οι στόχοι και η καταλληλότητα τους, ενώ θα εκτιμηθεί και η οικονομική κατάσταση των υποψηφίων και των οικογενειών τους.

Μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων, τα μέλη της επιτροπής υποτροφιών του Perrotis College, θα αξιολογήσουν τις αιτήσεις λαμβάνοντας υπόψη όλα τα κριτήρια και θα ανακοινώσουν τις αποφάσεις τους στους υποψηφίους το συντομότερο δυνατόν.

 Προθεσμία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών έως την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023

Διαβάστε ΕΔΩ την προκήρυξη των υποτροφιών

Πληροφορίες και διευκρινίσεις στα 2310492854 και 2310492810