Υποχρεωτική εγγραφή στο αμπελουργικό μητρώο, για την επόμενη αποστακτική περίοδο

Εγγραφή στο μητρώο αμπελουργών κάτω του 1 στρ. για απόσταξη

Για να μπορέσουν να αποστάξουν τα προϊόντα τους την επόμενη αποστακτική περίοδο οι αμπελουργοί θα πρέπει υποχρεωτικά να εγγραφούν στο αμπελουργικό μητρώο του ΥΠΑΑΤ.

Για την εγγραφή απαιτούνται:

  1. Δικαιολογητικά για την εγγραφή στο αμπελουργικό μητρώο
  2. Φωτοτυπία ταυτότητας.
  3. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού ή αλλού φορολογικού εγγράφου που να αναγράφεται ο Α.Φ.Μ.
  4. Τίτλος ιδιοκτησίας ή ιδιωτικό συμφωνητικό.

Η εγγραφή ολοκληρώνεται με τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου.