Υστέρηση στα έσοδα, αισιοδοξία για ομαλή άρδευση

Υστέρηση εσόδων σε σχέση με τα έξοδα για τα αρδευτικά τέλη της Κωπαΐδας, κατά την τετραετία 2015-2018, έδειξαν τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από την περιφέρεια. Το ποσό των 1.648.000 ευρώ περίπου έχει καλυφθεί από το αποθεματικό του προϋπολογισμού της ΠΕ Βοιωτίας, το οποίο προέρχεται από την ΚΑΠ και ίδιους πόρους.

Η ενημέρωση για την πορεία των εξόδων διαχείρισης της άρδευσης καλλιεργειών στο κωπαϊδικό πεδίο έγινε από τη Φανή Παπαθωμά, αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Βοιωτίας. Παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα διαχείρισης για την άρδευση των καλλιεργειών, καθώς και τα έργα της ίδιας περιόδου, που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Τα περισσότερα έχουν σχέση με τον καθαρισμό των αρδευτικών καναλιών, τις στεγανοποιήσεις, την αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας, τη συντήρηση γεφυριών κ.ά. Το ύψος αυτών των έργων ξεπέρασε τα 10 εκατ. ευρώ για την τρέχουσα περίοδο. Τέλος, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, η νέα καλλιεργητική περίοδος δεν θα αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα, λόγω και των βροχοπτώσεων της άνοιξης.