Ένα βήμα μπροστά η «Αγροδιατροφική Σύμπραξη»

Ανοίγει τα πανιά της η «Αγροδιατροφική Σύμπραξη» στη Στερεά Ελλάδα, μετά τον πολύμηνο ενημερωτικό κύκλο και τη δημόσια διαβούλευση, καθώς προχωρά στη συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Επικεφαλής της ομάδας εργασίας έχει οριστεί ο πρώην πρόεδρος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και καθηγητής της Γεωπονικής Αθηνών, Δρ. Σέρκος Χαρουτουνιάν. Στόχος της ομάδας θα είναι ο επαναπροσδιορισμός των Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης και Γεωγραφικής Ένδειξης, εντάσσοντας και νέους φακέλους στα νέα συστήματα πιστοποίησης (Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα, Ορεινά Προϊόντα).

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη αποτελεί μία συλλογική ενέργεια φορέων της περιφέρειας, που αποσκοπεί στην αξιοποίηση του αγροδιατροφικού τομέα ως κρίσιμου συντελεστή περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης. Το σχήμα αυτό εκφράζει συλλογικές κατευθύνσεις, σύμφωνες με την περιφερειακή και την εθνική αναπτυξιακή στρατηγική, και προωθεί μικρές, αλλά ενδιαφέρουσες και φιλόδοξες πρωτοβουλίες.

Σε αυτές περιλαμβάνονται τα τοπικά σύμφωνα ποιότητας, η ανάδειξη της περιφερειακής αγροδιατροφικής ταυτότητας και η προώθηση πρωτογενών προϊόντων στους μεταποιητικούς κλάδους και στους κλάδους μεταποίησης της εστίασης και του τουρισμού.

Τέλος, στοχεύει στην εναρμόνιση των δραστηριοτήτων με τον τομέα της έρευνας και της εκπαίδευσης.

Γιάννης Σάρρος