Έως 18 Ιανουαρίου οι ενστάσεις για τα δικαιώματα. Όλες οι λεπτομέρειες

Έως 18 Ιανουαρίου οι ενστάσεις για τα δικαιώματα. Όλες οι λεπτομέρειες
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Η 18η Ιανουαρίου του 2016 ορίζεται – με εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ – ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτημάτων αναθεώρησης των προσωρινών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης για το έτος ενίσχυσης 2015.

Με εγκύκλιο που δημοσίευσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενστάσεις θα μπορούν να υποβάλλουν οι παραγωγοί για τους εξής λόγους:

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

1. Διαπίστωση ανακριβειών στα ατομικά προσωπικά στοιχεία ή ενημέρωση αλλαγών

2. Δικαίωση ένστασης ή οριστικής δικαστικής απόφασης μετά την 15η Μαΐου 2014, το αποτέλεσμα της οποίας επηρεάζει τον υπολογισμό της αξίας των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης του έτους 2014 και δεν έχει ληφθεί υπόψη.

3. Χαρακτηρισμός του γεωργού ως μη ενεργός

4. Διαπίστωση ασυμφωνίας στον καθορισμό και την κατανομή των εκτάσεων ανά περιφέρεια.

Δεν προβλέπεται η υποβολή αίτησης αναθεώρησης για γεωργούς, οι οποίοι υπέβαλαν το 2015 αίτημα μεταβολών, το οποίο απορρίφθηκε ή/και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσβασης στο καθεστώς βασικής ενίσχυσης.

Τέλος, γεωργοί, οι οποίοι υπέβαλαν το 2015 αίτημα μεταβολών, για το οποίο εκκρεμεί το αποτέλεσμα ελέγχου ή/και για τους οποίους εκκρεμεί ο έλεγχος του κριτηρίου του ενεργού γεωργού από το Υπουργείο Οικονομικών δεν υποβάλλουν αίτηση αναθεώρησης καθότι θα ενημερωθούν με κάθε πρόσφορο μέσο για τη χορήγηση ή μη καθώς και για τον αριθμό και την μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης

Διαβάστε εδώ όλες τις λεπτομέρειες

 

-Διαφήμιση-
gaia epicheirein congress