Απαγόρευση αλιείας στη λίμνη Παμβώτιδας

Απαγόρευση αλιείας στη λίμνη Παμβώτιδας

Για την προστασία της αναπαραγωγής των ιχθύων, από την Παρασκευή 15 Απριλίου, απαγορεύεται η αλιεία (επαγγελματική και ερασιτεχνική) των ιχθύων και άλλων υδρόβιων οργανισμών με κάθε αλιευτικό μέσο και εργαλείο στη Λίμνη Παμβώτιδα, στις γύρω από αυτήν τάφρους και σε όλες τις τοποθεσίες των παραλίμνιων περιοχών και της Νήσου.

Την απόφαση υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης και υπεύθυνες ορίζονται οι Αστυνομικές και όλες οι Ανακριτικές Αρχές.

Η απαγορευτική περίοδος αρχίζει από την Παρασκευή 15 Απριλίου και ώρα 8.00 π.μ. και λήγει την Τρίτη 31 Μαΐου 2016 και ώρα 8.00 μ.μ.