Ι.Ταχματζίδης: Απαραίτητη η γεωχωρική καταγραφή του αγροτικού μας τομέα

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Ιωάννης Ταχματζίδης μιλά, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην «ΥΧ», για τη δυναμική ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα της Κεντρικής Μακεδονίας μέσα από στοιχειοθετημένες παρεμβάσεις και πρακτικές

Ταυτόχρονα, εκφράζει την πεποίθηση πως μέσα από το λειτουργικό και σύγχρονο μοντέλο ανάπτυξης που προωθεί η περιφερειακή αρχή, οι παραγωγικές δυνατότητες του αγροδιατροφικού τομέα της ΠΚΜ, θεμελιωμένες στις αρχές της καινοτομίας, της γνώσης και της εξειδίκευσης, αποκτούν τα απαραίτητα εφόδια για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων και των επτά περιφερειακών ενοτήτων.

Αναλαμβάνοντας αυτήν τη νευραλγική θέση, ποιες προτεραιότητες θέσατε;

Ως περιφερειακή αρχή, πιστεύουμε ότι η ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα αποτελεί το μεγάλο πρώτο βήμα για να αποτελέσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας πόλο βιώσιμης ανάπτυξης, υψηλής ανταγωνιστικότητας και καινοτόμου οικονομίας. Επομένως, η ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας, μέσα από συγκεκριμένες δράσεις και ενέργειες στον αγροτικό τομέα και στον κλάδο των τροφίμων, ουσιαστική στήριξη και ενθάρρυνση των παραγωγών και των επιχειρήσεων, ανάδειξη της υψηλής ποιότητας και της ανταγωνιστικής αξίας των προϊόντων της, όπως και διασύνδεση της αγροτικής οικονομίας με τον τουρισμό, είναι οι κεντρικοί πυλώνες της πολιτικής μας.

Ποιο πιστεύετε ότι είναι το μέλλον και οι προοπτικές της Κεντρικής Μακεδονίας στον πρωτογενή τομέα;

Για εμάς, ο αγροδιατροφικός τομέας αποτελεί έναν από τους τομείς-«πρωταθλητές» στην Κεντρική Μακεδονία. Μέσα από δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με έμφαση στη σύγχρονη επιχειρηματικότητα της γνώσης, της επαγγελματικής κατάρτισης των αγροτών, της τεχνολογικής ανάπτυξης, της καινοτομίας και της ενσωμάτωσης των αρχών της αειφορικής διαχείρισης των πόρων, επιδιώκουμε να γίνει η Κεντρική Μακεδονία μια διεθνώς ανταγωνιστική περιφέρεια.

Πώς προχωρά σήμερα η Αντιπεριφέρεια Αγροτικής Οικονομίας;

Πριν από λίγες ημέρες, υπεγράφη το καταστατικό της «Αγροδιατροφικής Σύμπραξης». Στο πλαίσιο αυτής, καταρτίζεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προβολής των αγροδιατροφικών προϊόντων. Έτσι, προχωρούμε σε δράσεις θεσμοθέτησης και ανάδειξης –και φέτος– της μακεδονικής κουζίνας. Στόχος του έργου είναι η δημιουργία μηχανισμού καταγραφής, αξιολόγησης και εγγραφής συνταγών σε μητρώο συνταγών. Παράλληλα, θα υπάρξουν δράσεις αύξησης της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων της ΠΚΜ, με πιστοποιήσεις προϊόντων, με Σήμα Ποιότητας Προϊόντων ΠΚΜ, με καθιέρωσή τους ως ΠΟΠ, ΠΓΕ και με ανάλογες δράσεις προώθησης και προβολής (εκθέσεις, ιστοσελίδες, κ.ά.).

Τι ακριβώς θα είναι το Σήμα Ποιότητας;

Κύριος πυλώνας της πολιτικής του Σήματος Ποιότητας θα είναι η παραγωγή των προϊόντων αυτών εντός των γεωγραφικών ορίων της περιφέρειας. Το Σήμα Ποιότητας θα απονέμεται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στις επιχειρήσεις που θα αξιολογούνται επιτυχώς ως προς την εφαρμογή του πρωτοκόλλου ποιότητας, το οποίο θα θέσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την παραγωγή ασφαλών και ανώτερων ποιοτικώς προϊόντων.

Πώς ενημερώνετε και πώς προωθείτε τη γνώση για τις εξελίξεις;

Προετοιμάζουμε τη δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας ανάρτησης νομοθεσίας για τα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, με σκοπό την ενίσχυση της διοικητικής αποτελεσματικότητας. Παράλληλα, διοργανώνουμε και συμμετέχουμε σε διεθνείς εκθέσεις, διοργανώνουμε ενημερωτικές εκδηλώσεις σε όλες τις περιφερειακές ενότητες και αντίστοιχα παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις ή τα ζητήματα που ανακύπτουν.

Ο αγροδιατροφικός τομέας αποτελεί έναν από τους τομείς-«πρωταθλητές» στην Κεντρική Μακεδονία

Σχεδιάζουμε με στόχο την εφαρμογή της Γεωργίας Ακριβείας

Πού στοχεύουν οι προσπάθειες της περιφέρειας;

Η στρατηγική αγροτικής ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχει ως στόχο την προώθηση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγής, της μεταποίησης, της προώθησης και της εμπορίας των προϊόντων του γεωργικού τομέα, της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών, την προστασία της ποιότητας και της ποσότητας των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. Παράλληλα, επιδιώκουμε τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών μέσω της τοπικής ανάπτυξης. Όλα αυτά που αναφέρω είναι ενταγμένα στη λογική της διατήρησης, της αποκατάστασης και της ενίσχυσης των οικοσυστημάτων, που εξαρτώνται από την παραγωγή του πρωτογενούς τομέα.

Σε ποιο πλαίσιο θα κινηθούν οι στρατηγικές σας, για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι;

Θεωρώ πως πρωταρχικό βήμα για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα αποτελεί η αποτύπωση του συνόλου της υφιστάμενης κατάστασης του αγροτικού τομέα στα όρια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με ένα δυναμικό σύστημα καταγραφής σε Γεωχωρικό Σύστημα Πληροφορικής σε περιβάλλον cloud, στο οποίο θα αποτυπωθεί όλη η απαραίτητη πληροφορία, που θα μας επιτρέψει να διαμορφώσουμε την αναπτυξιακή μας πολιτική. Η καλή γνώση της υφιστάμενης κατάστασης, που θα εξασφαλίζεται μέσω του προτεινόμενου εργαλείου, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα συνεχούς επικαιροποίησης και σύνδεσης με υφιστάμενα μητρώα του ΥΠΑΑΤ, του ΥΠΕΚΑ και της ΠΚΜ, θα συμβάλει στον επιτυχημένο σχεδιασμό της επόμενης ημέρας. Παράλληλα, έχουμε ολοκληρωμένο πλαίσιο προτεινόμενων μέτρων τόσο για τη γεωργία όσο και την κτηνοτροφία.

Τι θα προσφέρει η συγκεκριμένη αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του αγροτικού τομέα;

Η καλή γνώση της υφιστάμενης κατάστασης, που θα εξασφαλίζεται μέσω του προτεινόμενου εργαλείου, σε συνδυασμό με το όραμα της ΠΚΜ, αλλά και την ΚΑΠ, θα συμβάλει στον επιτυχημένο σχεδιασμό της επόμενης ημέρας. Ως αποτέλεσμα, θα μπορούμε να προωθήσουμε στοχευμένες δράσεις και έργα υποδομών και διαρθρωτικών διαδικασιών, που θα επιφέρουν τη βελτίωση της παραγωγής του πρωτογενούς τομέα και την εφαρμογή της Γεωργίας Ακριβείας.

Αφροδίτη Χρυσοχόου