Αυτό το άρθρο είναι 102 μηνών

Από 1/1/2016 ανταποδοτική εισφορά στα σφάγια των ζώων που εκτρέφονται στην Ελλάδα

28.12.2015
6' διάβασμα
apo-1-1-2016-antapodotiki-eisfora-sta-sfagia-ton-zoon-pou-ektrefontai-stin-ellada-2380

Από  την  1/1/2016 θα  λειτουργεί  η  διαδικασία είσπραξης  της ανταποδοτικής εισφοράς των Ελλήνων  κτηνοτρόφων, που επιβλήθηκε  στα  σφάγια  των ζώων που  εκτρέφονται  στην Ελλάδα.

Για  τον  υπολογισμό αλλά  και  την  παρακολούθηση  της  διαδικασίας είσπραξης  θα λειτουργεί η  σύνδεση της  ΕΔΟΚ  με το  σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ του  ΕΛΓΟ  ΔΗΜΗΤΡΑ που χρησιμοποιούν όλα τα σφαγεία  της  χώρας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εφαρμογή  της Διεπαγγελματικής Συμφωνίας που αποφασίστηκε σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία και  τους σχετικούς Κανονισμούς της ΕΕ, θα δώσει στην ΕΔΟΚ τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους για μια ισχυρή και αποτελεσματική παρουσία στην ανάπτυξη του τομέα του κρέατος, όπου θα χρησιμοποιηθούν υποχρεωτικά και αποκλειστικά και πάντα σύμφωνα με τους σκοπούς που αναφέρονται στο Καταστατικό της.

Στο πλαίσιο της ανταποδοτικής αξιοποίησης των εισφορών των κτηνοτρόφων η ΕΔΟΚ θα αναλάβει  δράσεις  και  θα εκτελέσει  προγράμματα  που  θα  βελτιώσουν  τη  θέση  των Ελληνικής παραγωγής προς όφελος  όλων  των  εμπλεκομένων στον τομέα  του  κρέατος, συμπεριλαμβανομένων και των καταναλωτών. Συγκεκριμένα:

  • Στο πρόβειο κρέας όπου υπάρχουν μεγάλα προβλήματα, θα αναλάβει ως η μόνη δικαιούχος το Ευρωπαϊκό  πρόγραμμα  προβολής  και  προώθησής του,  στην  Ελλάδα  και στην  ΕΕ, για  την αύξηση  της  κατανάλωσης και  την  βελτίωση  της  εμπορίας  του. Η δράση αυτή έχει για την ΕΔΟΚ υψηλή προτεραιότητα επειδή, όπως είναι σε  όλους  γνωστό, τα  τελευταία  χρόνια το πρόβειο  κρέας  έχει αρνητικό  οικονομικό αποτέλεσμα στις  εκτροφές  μας και  είναι  μια ακόμη  αιτία  εγκατάλειψης  της  παραγωγής.
  • Στο Ελληνικό βόειο  κρέας  η ΕΔΟΚ θα αναλάβει  προγράμματα προβολής  και  προώθησής του αλλά  και  ενημέρωσης του  καταναλωτή  και το  κυριότερο  όλων  θα δώσει προτεραιότητα στην πάταξη  της  Ελληνοποίησης  εισαγόμενων  κρεάτων που καταστρέφει την εγχώρια παραγωγή.
  • Στο χοιρινό, που  έχει  συγκριτικά  με  τα  άλλα είδη κρεάτων το  μεγαλύτερο  πρόβλημα, θα ληφθούν  επίσης μέτρα  για την προβολή και  προώθησή του και την ενημέρωση  του καταναλωτή  για  τον τρόπο παραγωγής του Ελληνικού χοιρινού και την πάταξη του φαινομένου  Ελληνοποίησης όλων  σχεδόν  των  εισαγόμενων  χοιρινών  κρεάτων.

Τέλος, αλλά χωρίς να σημαίνει πως έχει μικρότερη σημασία, η ΕΔΟΚ θα  προωθήσει ανάλογες δράσεις και στο κοτόπουλο  όπου  η  αυτάρκειά  μας πιέζεται κάθε  χρόνο  και  περισσότερο από  τα φθηνότερα και υποδεέστερης  ποιότητας  εισαγόμενα  από  γειτονικές και άλλες χώρες και  τα  κρούσματα Ελληνοποιήσεων συνεχώς  αυξάνονται, παραπλανώντας  τον καταναλωτή με μόνο στόχο  την  αισχροκέρδεια.

Όλες οι παραπάνω δράσεις θα συνοδεύονται, μετά από συμφωνία με τους αρμόδιους θεσμικούς και επαγγελματικούς φορείς, από προγράμματα ανάδειξης της ταυτότητας των προϊόντων με σήματα γεωγραφικής ένδειξης και ονομασίας προέλευσης, όπου είναι δυνατόν, καθώς και συνδυασμού τους με το σήμα της ΕΔΟΚ για την αύξηση της αναγνωσιμότητάς τους από τους καταναλωτές.

«Η ΕΔΟΚ, προκειμένου να υλοποιήσει την εν λόγω απόφαση, έχει αναπτύξει ένα πληροφοριακό σύστημα που συνεργάζεται με το σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ  και με βάση τα βάρη των σφάγιων των ζώων υπολογίζει  τις αντίστοιχες εισφορές.Τις εισφορές  αυτές,τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ενεργούν ως έμποροι-πρώτοι αγοραστές, θα τις παρακρατούν από  τον  κτηνοτρόφο και στη συνέχεια θα τις καταθέτουν  περιοδικά υπέρ της ΕΔΟΚ, σύμφωνα με τον προβλεπόμενο από το ΦΕΚ 943/26-05-2015 μηχανισμό είσπραξης.

Επειδή η ανταποδοτική εισφορά είναι  θεσμοθετημένη ως μη  υποχρεωτική προσωρινά, όποιος κτηνοτρόφος  επιθυμεί να μην την  αποδώσει  θα  πρέπει,  κατά  την  πρώτη  σφαγή  από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του συστήματος της ΕΔΟΚ, να  το δηλώσει εγγράφως στους υπευθύνους  των  σφαγείων  για να καταχωρηθεί με συγκεκριμένη διαδικασία στο ΑΡΤΕΜΙΣ. Σύμφωνα όμως με το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων, η είσπραξη της εισφοράς γίνεται υποχρεωτική για όλους τους παραγωγούς, εφόσον η ΕΔΟΚ θα αποδείξει πως την αξιοποιεί σε δράσεις ωφέλιμες για τον πρωτογενή τομέα και το σύνολο της εγχώριας παραγωγής.

Η ΕΔΟΚ προχωρά επίσης στη σύναψη ανάλογων Διεπαγγελματικών Συμφωνιών και με τους άλλους επαγγελματικούς κλάδους που είναι μέλη της,για τον  καθορισμό  των  εισφορών τους και την ολοκλήρωση της συμβολής όλων στην ανάπτυξη του τομέα του κρέατος και της εθνικής οικονομίας γενικότερα.

Καλούμε  τους  εμπόρους-πρώτους  αγοραστές να συνδράμουν  στην  είσπραξη  αυτών  των ανταποδοτικών εισφορών που κύριος  στόχος  τους  είναι αναληφθούν δράσεις οι οποίες θα στοχεύουν στη σωτηρία  και  ανάπτυξη  της  Ελληνικής  κτηνοτροφίας και  παραγωγής Ελληνικών  κρεάτων. Είναι φανερό πως από την επιτυχία αυτών των δράσεων θα ωφεληθούν όλοι, άμεσα ή έμμεσα.

Καλούμε  επίσης  τα  σφαγεία να  βοηθήσουν, ενημερώνοντας παραγωγούς  και  εμπόρους για  την  ανάγκη  συμμόρφωσης  όλων στην εθνική  ανάγκη  για την  σωτηρία  της Ελληνικής παραγωγής  κρεάτων,  όπως  άλλωστε  έχουν    καθήκον αλλά  και ίδιο  συμφέρον  αφού  η επιβίωσή τους εξαρτάται  από την άνοδο  της  Ελληνικής  κρεοπαραγωγικής κτηνοτροφίας.

Ας μην ξεχνάμε  πως η σωτηρία της Ελληνικής  κτηνοτροφίας και η βελτίωση της  αυτάρκειάς μας σε όλα τα είδη κρεάτων ώστε να εφοδιάζουμε μεγάλο μέρος της αγοράς με δικά μας προϊόντα, είναι εθνικό  καθήκον  όλων  μας», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

ΓΡΑΦΕΙ: