Αυξάνεται το όριο των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων του ΕΛΓΑ 

Από 21/7 η υποβολή αιτήσεων για χορήγηση ενίσχυσης σε παραγωγούς που ζημιώθηκαν από τις πυρκαγιές 2014, 2015 και 2016

Σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης καθορίζονται για το τρέχον έτος τα ανώτατα όρια αριθμού μετακινήσεων των γεωπόνων του ΕΛΓΑ. Σύμφωνα με αυτή αυξάνονται σε 200 οι εκτός έδρας μετακινήσεις των ελεγκτών (από 120 για φυτικό και 150 για ζωικό κεφάλαιο). Επίσης το συνολικό ποσό χρηματοδότησης φθάνει τα 1,63 εκατ. Ευρώ.

Αναλυτικά το ΦΕΚ αναφέρει:

  1. Υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου ΠΕ1 Γεωπόνων, μέχρι διακόσιες (200) ημέρες, συνολικά.
  2. Υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου ΠΕ2 Κτηνιάτρων, μέχρι διακόσιες (200) ημέρες, συνολικά.
  3. Υπάλληλοι της κατηγορίας TE του κλάδου ΤΕ3 Τεχνολόγων Γεωπονίας, μέχρι εξήντα (60) ημέρες.
  4. Υπάλληλοι της κατηγορίας ΔΕ των κλάδων ΔΕ1 Διοικητικών-Γραμματέων, ΔΕ2 Προσωπικού Η/Υ και ΔΕ6 Οδηγών, μέχρι εξήντα (60) ημέρες.
  5. Υπάλληλοι ανεξαρτήτου κατηγορίας και κλάδου, που δεν κατονομάζονται ρητά στην απόφαση αυτή, μέχρι τριάντα (30) ημέρες.
  6. Υπάλληλοι όλων των κατηγοριών και κλάδων του ΕΛ.Γ.Α. που ασκούν καθήκοντα Ελεγκτή Εσωτερικού Ελέγχου ή συμμετέχουν στα Υπηρεσιακά Συμβούλια ή σε πάσης φύσεως Επιτροπές, καθώς και στο έργο της συλλογής χαλαζομέτρων στα πλαίσια του αντιχαλαζικού προγράμματος του ΕΛ.Γ.Α., μέχρι εξήντα (60) ημέρες.

Δείτε εδώ την απόφαση για τις μετακινήσεις των υπαλλήλων του ΕΛΓΑ