Α.Σ. Βόλου: Διαγωνισμός πώλησης σκληρού σίτου

Μέχρι 20 Νοεμβρίου οι προσφορές

Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την πώληση περίπου 2.600 τόνων σκληρού σίτου, εσοδείας 2015, προκήρυξε ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Βόλου. Το σιτάρι βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού, στα σιλό Αγ. Δημητρίου και Στεφανοβικείου του Δήμου Ρήγα Φεραίου.

Η τιμή θα δίνεται στις εγκαταστάσεις και σε αυτή θα περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επ’ αυτοκινήτου. Η φόρτωση θα πρέπει να έχει γίνει το αργότερο έως 20 Δεκεμβρίου. Η πληρωμή θα γίνει τοις μετρητοίς, με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Προσφορές γίνονται δεκτές έως την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου και ώρα 12:00 το πρωί, στα γραφεία του συνεταιρισμού επί της οδού Λαρίσης 99, στον Βόλο. Προσφορές θα γίνονται δεκτές και για μέρος της συνολικής ποσότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Γεώργιο Γαλογαύρο, στα τηλέφωνα 2421063845,95638.