Διατλαντική Συμφωνία (TTIP) και οι επιπτώσεις στα τρόφιμα

Γιατί οι καταναλωτικές οργανώσεις αντιδρούν

Διατλαντική Συμφωνία (TTIP) και οι επιπτώσεις στα τρόφιμα

Η Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP) είναι μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Στόχος της είναι να εξαλείψει τους εμπορικούς φραγμούς σε διάφορους τομείς της οικονομίας, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η αγορά και η διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών, μεταξύ των δύο εταίρων. Παρ’ όλα αυτά, πολλές είναι οι καταναλωτικές οργανώσεις που υποστηρίζουν πως η σχέση αυτή θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ασφάλεια των τροφίμων. Οι προσεγγίσεις των ΗΠΑ και της ΕΕ, ως προς την πολιτική των τροφίμων, είναι διαφορετικές, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για την προστασία του καταναλωτή.

Τα θετικά

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτή (beuc) παρουσιάζει τόσο τα ενδεχόμενα οφέλη όσο και τις επιπτώσεις από τη διατλαντική αυτή σχέση. Οι καταναλωτές ενδέχεται να έχουν μεγαλύτερη ποικιλία τροφίμων και καλύτερες τιμές. Επίσης, οι δύο εταίροι μπορεί να δημιουργήσουν συστήματα που θα ανταλλάσσουν πληροφορίες και θα αναγνωρίζουν τις πηγές διατροφικών μολύνσεων. Ενδέχεται τόσο οι ΗΠΑ όσο και η ΕΕ να είναι σε θέση να δημιουργήσουν πιο αποδοτικά συστήματα ανίχνευσης, που θα επιτρέπουν την ιχνηλασιμότητα των ζώων και των συστατικών.

Τα αρνητικά

Ωστόσο, παρά τα πιθανά οφέλη, θα πρέπει να τονίσουμε τους ενδεχόμενους κινδύνους που πρόκειται να φέρει αυτή η συμφωνία. Η Αμερική χρησιμοποιεί ορμόνες και άλλα κτηνιατρικά φάρμακα για την ταχύτερη ανάπτυξη των ζώων, τα οποία είναι απαγορευμένα στην ΕΕ. Με το ελεύθερο εμπόριο κανείς δεν εξασφαλίζει πως τα παραπάνω δεν θα περάσουν στα ευρωπαϊκά ράφια. Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα είναι η επισήμανση των τροφίμων που περιέχουν γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Η ΕΕ προβλέπει την υποχρεωτική επισήμανση των τροφίμων που περιέχουν ΓΤΟ, σε ποσοστό άνω του 0,9%. Αντίθετα, οι ΗΠΑ πιέζουν ώστε οι πληροφορίες για τους ΓΤΟ να παρέχονται μέσω σάρωσης γραμμωτού κώδικα και όχι επάνω στην ετικέτα. Με αυτό τον τρόπο, θα ήταν δύσκολο για τους Ευρωπαίους καταναλωτές να γνωρίζουν εάν τα τρόφιμά τους περιέχουν ΓΤΟ.

Οι θέσεις του ΚΕΠΚΑ

Επίσης, σύμφωνα με το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕ.Π.ΚΑ), είναι σημαντικό ζήτημα οι προληπτικές δράσεις και οι έλεγχοι, από το αγρόκτημα έως το τραπέζι. Στην ΕΕ, πρέπει να εφαρμόζονται τέτοιες δράσεις, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η εκτροφή των ζώων πραγματοποιείται με τις κατάλληλες συνθήκες υγιεινής και ότι τελικά το κρέας μπορεί να καταναλωθεί με ασφάλεια. Στις ΗΠΑ, η κυρίαρχη τάση είναι να προτιμάται η επεξεργασία απολύμανσης (π.χ. χλώριο, υπεροξυοξικό οξύ), στα σφάγια. Οι περισσότερες ουσίες που χρησιμοποιούνται στις ΗΠΑ για την «έκπλυση» του κρέατος και των πουλερικών, δεν είναι εγκεκριμένες για χρήση στην ΕΕ. Συνεπώς, το κρέας που έχει υποστεί επεξεργασία με αυτές τις ουσίες, δεν μπορεί να εισαχθεί στην ΕΕ. Αυτά είναι μερικά από τα προβλήματα που πρόκειται να μας απασχολήσουν σε περίπτωση που τεθεί σε ισχύ το ελεύθερο εμπόριο στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Βικτωρία Αποστολοπούλου